Oproep: kom met HLBT-emancipatie ideeën

30-07-2015 Politiek Redactie

Eigenaren van de Braniii-bar Nico van Sluis en links van hem Bram Temmerman stappen aanstaande dinsdag op de Grote Markt met elkaar in het huwelijksbootje. Zij noemen hun bar overigens liever een 'gay minded bar' dan een 'homobar'

SCHIEDAM - Donderdagmiddag heeft wethouder Mario Stam een oproep gedaan aan de inwoners van Schiedam om ideeën te melden voor activiteiten die bijdragen aan de homo-emancipatie. De persconferentie vond niet zoals te doen gebruikelijk op het Stadskantoor plaats, maar in de bekendste homobar van Schiedam, Café Braniii aan de Singel. Nog niet bekend is waar een regenboogzebrapad komt; het Broersveld is één van de opties.

De gemeente heeft een actieve opstelling ten aanzien van homo-emancipatie en wil graag dat ook de inwoners actief zijn voor de  homo-emancipatie. Initiatieven vanuit de inwoners op dit gebied worden door de gemeente Schiedam zeer op prijs gesteld. De wethouder roept - tijdens de persbijeenkomst aan de bar bij Café Braniii op om ideeën te melden op het Stadskantoor. In september gaat een uit ongeveer negen mensen bestaande regiegroep de ideeën beoordelen op haalbaarheid en op hun bijdrage aan de beoogde emancipatie.

"Daarbij hebben we de voorkeur aan echte 'doe-activiteiten' boven 'symbolische' initiatieven, al zal er ook ruimte zijn voor ideeën die tot de laatste categorie behoren. De activiteiten die uitgevoerd zullen gaan worden moeten hoe dan ook een echte bijdrage geven aan de HLBT-emancipatie", aldus de wethouder. Met de homo-emancipatie wordt ook bedoeld de emancipatie van lesbiennes, biseksuelen en transgenders. Gebruikt worden daartoe de afkortingen HLBT- of LHBT-emancipatie. Schiedam behoort al jaren tot de koploper-gemeenten op het gebied van HLBT-emancipatie. In 2008 is met 18 van die koplopergemeenten begonnen. Inmiddels zijn het 41 gemeenten die uitgesproken hebben zich meer dan gemiddeld in te spannen voor deze emancipatie. Die gemeenten hebben nu niet meer de naam koplopergemeente maar regenbooggemeente. Het is meer dan het geven van deze naam en meer dan het vrijblijvend roepen dat je je inspant. Voor de extra inspanning op het gebied van HLBT-emancipatie is door de gemeente met het rijk een overeenkomst ondertekend. Door de gemeente wordt extra geld uitgetrokken, voor de komende drie jaar in het totaal 140.000 euro, waarvan het rijk in het totaal een halve ton bijdraagt.

Eén van de initiatieven voor de HLBT-emancipatie is de aanleg van een regenboog-zebrapad. In de gemeenteraad is tijdens de bespreking van de Zomernota 2016 de motie van D66-raadslid John van Sliedregt aangenomen om in Schiedam een ‘regenboogzebrapad’ aan te leggen. Kosten zijn circa achthonderd euro. In de motie werd de wens uitgesproken de onthulling ervan op de eerstvolgende 'coming-out day' te laten plaatsvinden, welke dag jaarlijks op 11 oktober gehouden wordt.

De motie werd samen opgesteld met Serkan Kilickaya van de PvdA en Jeroen Ooijevaar van GroenLinks en mede ondertekend door PS, Fractie Janssen, SP en VVD. Mondiaal zijn er dergelijke oversteekplaatsen gerealiseerd. In ons land is er al zo’n zebrapad in Utrecht en Maastricht. Er komt er een in Tilburg en nu dus ook in Schiedam. Tegengeluiden in de gemeenteraad waren van de confessionelen. Voor hen heeft de regenboog ook een symbolische waarde, maar een andere. Dit aanleggen van een veelkleurig zebrapad is overigens wel een activiteit met een symbolisch karakter.  Stam wees als tegenhanger op de vele activiteiten die er al zijn en beter passen in het gewenste 'doe' karakter, zoals de roze-café's waarin voor de doelgroepen laagdrempelig de problematiek besproken kan worden en zoals de activiteiten om in het voortgezet onderwijs het 'uit de kast komen' bespreekbaar te maken. Ook de gesprekken met een klankbordgroep worden door de gemeente als nuttig ervaren. Deze bestaat uit ongeveer dertig mensen, dat zijn met name mensen uit de HLBT-doelgroep, maar ook bijvoorbeeld bestuursleden van sportclubs die met de emancipatie binnen hun club te maken hebben.

Waar het regenboogzebrapad gaat komen, is nog niet bekend. Mario Stam gaf aan dat het de voorkeur heeft om het zebrapad niet aan te leggen op een weg waar auto- en voetgangersverkeer elkaar kruisen. De gemeente is een shortlist aan het maken, waarop de door de motie-indieners aangegeven opties een plaats hebben en waarop ook de onlangs heringerichte autoluwe Broersveld een plaats heeft. "We zijn op dit moment in de fase dat we intern en extern aan het brainstormen zijn hieromtrent. We zullen bij de locaties die we in gedachte hebben, ook degenen betrekken die er wonen en of gevestigd zijn", aldus de wethouder. Nog niet kan worden gezegd of 11 oktober gehaald zal gaan worden. Een van de motie-indieners, John van Sliedregt, zei over mogelijke locaties: “Het mooist zou ik vinden op de Broersvest, tussen het Land van Belofte en het Stadserf. Mocht dat om wat voor reden dan ook niet mogelijk zijn, dan vind ik de Kloosterplaats een goede plek”. De Kloosterplaats is het braakliggende stuk tussen Broersveld en Broersvest, algemeen bekend als het Gat van Bolmers, naar de oud-wethouder die deze centrum-ontsierende plek op zijn conto heeft, Cor Bolmers. 

De genoemde 'coming-out-day' valt dit jaar op een zondag. Het is gebruikelijk dat in de gemeente de regenboogvlag gehesen wordt op die dag. De 41 regenbooggemeenten die ons land nu telt, gaan hier gezien het feit dat de dag op zondag valt, anders mee om. Sommige hijsen de regenboogvlag het gehele weekend, andere alleen op zondag of alleen op zaterdag. Schiedam heeft voor laatstgenoemde mogelijkheid gekozen.
Gerelateerd