Niet langer ban op woningbouw Schieveste

24-05-2018 Politiek Redactie

Op deze foto - met de Euroscoop nog in aanbouw - is goed te zien hoe veel ruimte er nog is op Schieveste; foto: Ardito


SCHIEDAM – Politiek en bestuurlijk Schiedam laten er geen gras over groeien. Waar verschillende lijsttrekkers tijdens de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen aangaven kansen te zien voor woningbouw op Schieveste, lijkt het nieuwe college van B&W dit voornemen om te gaan zetten in beleid.

John Maris vroeg namens Progressief Schiedam in de raadscommissievergadering gisteravond hoe het 'stond' met Schieveste. Het ooit – aan het begin van de eeuw - ambitieus neergezette stedenbouwkundig plan Schieveste, dat zich moest gaan ontwikkelen tot een kantoor- en leisurelocatie 'die bruist', zorgde de laatste jaren voor hoofdbrekers bij de gemeente. En tot forse kosten. Er is sprake van een 'al jaren financieel negatieve exploitatie waar we al veel op hebben moeten afschrijven', stelde ook Maris. Al in 2011 werd het oorspronkelijke 'masterplan' drastisch herzien.

Hij vroeg daarom de nieuwe wethouder Marcel Bregman: “Is het mogelijk om in plaats van kantoorgebouwen daar woonruimte te realiseren?” Vlak bij het station, vlak bij de snelweg, vlak bij het centrum vormt Schieveste volgens Maris 'een ideale locatie voor startersappartementen, studentenwoningen en luxe appartementen'. “Een mooie mix en een mooie mogelijkheid om ook sociale huurwoningen die elders gesloopt worden te compenseren.”

Ombouw is in de ogen van Maris ook gewenst 'omdat we geen opgave hebben voor kantoorruimte maar wel een hele grote opgave voor woningen'.

Marcel Bregman stelde als D66-lijsttrekker als antwoord op een van de veertig vragen in de reeks 'Elke dag een vraag' van de samenwerkende lokale media dat Schieveste een locatie kan zijn om 'volop in te zetten op nieuwbouw in het middensegment'. (Zie dit artikel.)

Als wethouder pakt Bregman die handschoen zelf op. “Ja, dat (dossier, red.) ligt boven op de stapel.” De financiële resultaten van Schieveste zijn volgens hem 'al een tijdje stabiel'. “De verliezen die in het verleden zijn gerealiseerd, die ziet u al. We verwachten daar geen tegenvallers meer”, antwoordde hij Maris.

Als het gaat om een nieuwe toekomst voor Schieveste, stelt de wethouder: “We kijken goed wat voor functie het gaat krijgen. Het staat nu als bedrijventerrein ingeboekt. En we zijn nadrukkelijk aan het kijken of andere functies mogelijk zijn. En dan wordt woningbouw daar nadrukkelijk bij betrokken.” Volgens Bregman zijn de financiële consequenties van zo'n stap moeilijk in te schatten. “Maar zoals het nu ligt wordt het niet slechter.”

Hij stelde ook dat het waarschijnlijk nog niet lukt om bij de presentatie van de Zomernota meer over de ontwikkelingen te vertellen, zoals Maris graag zou zien. “Het is complex”, aldus Bregman. “Het onderzoek ernaar start nu.”
 Gerelateerd