Motie 'Vuurwerkshow door lokale ondernemers' verworpen

08-07-2020 Politiek Redactie

SCHIEDAM - Gisteravond werd het algehele vuurwerkafsteekverbod verschoven, zodanig dat niet de komende jaarwisseling maar de jaarwisseling 2021/2022 consumenten in Schiedam géén vuurwerk meer mogen afsteken. Als dat niet meer mag, wil de gemeente als alternatief professionele vuurwerkshow(s) voor haar rekening nemen. De fractie van DENK had een motie ingediend om de Schiedamse vuurwerkondernemers te betrekken bij het organiseren van een gemeentelijke vuurwerkshow. Negen raadsleden stemden voor deze motie en vijfentwintig tegen, waarmee de motie was verworpen.

Burgemeester Lamers liet voorafgaande aan de stemming weten dat het college van B&W deze motie ontraadde. Hij legde uit dat Schiedam vijf ondernemers kent die met een daarvoor verleende vergunning vuurwerk verkopen. Vuurwerk verkopen is echter heel iets anders dan vuurwerk professioneel afsteken. De burgemeester gaf aan dat er heel andere eisen gelden voor het vuurwerk afsteken en hij liet weten niet te verwachten dat de vijf vergunde vuurwerkverkopers de overstap zullen maken naar het vak van de vuurwerkafsteker. Ook maakte hij duidelijk dat er in Schiedam naast genoemde vijf vuurwerkverkopers ook een ondernemer is die professionele vuurwerkshows verzorgt, te weten Brandersstad Vuurwerk Schiedam en dat de gemeente al meerdere malen gebruik heeft gemaakt van de diensten van Brandersstad Vuurwerk en daar goede ervaringen mee heeft. De burgemeester merkte op dat deze ondernemer ook op ander vlak goed bekend is (Zaal Beatrix, red.). 

Als het algeheel vuurwerkafsteekverbod niet met een jaar opgeschoven was, dan had burgemeester Lamers met de vijf vuurwerkverkopers gaan praten over de gemeentelijke financiële compensatiemogelijkheden (naast de landelijke compensatiemogelijkheden). Nu het algehele vuurwerkafsteekverbod een jaar opschuift, vervalt het gesprek over de gemeentelijke compensatie, aldus de burgemeester. Maar ook zonder dit gespreksonderwerp, zei de burgemeester een gesprek met de vuurwerkverkopers aan te willen gaan, maar, zo benadrukte hij, "daar is de motie van DENK niet voor nodig". Een gesprek zal niet gaan over het hen betrekken bij de organisatie van de vuurwerkshow, want daarvoor hebben zij de vereiste kwalificaties nog niet. 

Overigens, of er sprake zal zijn van één vuurwerkshow of bijvoorbeeld meerdere kleine shows verspreid over de gemeente, daarover is nog geen besluit genomen door de gemeente.

De motie
Constaterende dat
- de gemeenteraad van Schiedam zich heeft uitgesproken over dat er alternatieve feestelijkheden georganiseerd dienen te worden tijdens komende jaarwisselingen;
- Schiedamse vuurwerkondernemers deel wensen uit te maken van een Schiedamse vuurwerkshow. 

Overwegende dat
- een vuurwerkshow een alternatief kan zijn voor een vuurwerkverbod in de toekomst;
- lokale ondernemers zoveel mogelijk betrokken dienen te geraken bij het organiseren van een vuurwerkshow. 

Verzoekt het college van B&W
- om in gesprek te gaan met lokale vuurwerkondernemers en daarbij de mogelijkheden te verkennen voor het organiseren van een vuurwerkshow tijdens de jaarwisseling van 2021- 2022;
- de gemeenteraad op de hoogte te houden van de ontwikkelingen.Gerelateerd