Meerderheid ziet niets in ‘andere’ hondenbelasting

28-02-2018 Politiek Kor Kegel


SCHIEDAM – Slechts het CDA, de CU-SGP en Denk zijn voor het heffen van hondenbelasting, maar zeker als het een bestemmingsheffing zou worden, waarvan de opbrengst dus in z’n geheel gebruikt wordt voor hondenbeleid. Onder de tegenstanders van de hondenbelasting zijn PS en SLV van mening dat het als bestemmingsheffing wel een goed middel kan zijn.

De overige partijen blijven tegen en vinden dat de hondenbelasting moet worden afgeschaft. Dat blijkt uit de antwoorden van de lijsttrekkers op de twintigste vraag in het project ‘Elke dag een vraag’.

Toelichting op de vraag:

Alle politieke partijen hebben gereageerd op de stellingen van de Stemwijzer Schiedam. Zo kunnen de Schiedammers hun antwoorden vergelijken.

Stelling 11 is dat de hondenbelasting in Schiedam moet blijven. CDA, CU-SGP en Denk zijn het hiermee eens, alle andere partijen zijn tegen.

Gemeenten als Rotterdam en Maassluis hebben de hondenbelasting onlangs afgeschaft. In 147 van de 380 gemeenten in Nederland bestaat de hondenbelasting niet meer. Schiedam heeft het tarief verlaagd van € 120,10 in 2016 naar € 100 in 2017 en verder naar € 81,12 dit jaar, ongeveer het landelijk gemiddelde van waar nog wel hondenbelasting bestaat. Verder maakt Schiedam geen onderscheid meer tussen de eerste hond en ‘volgende’ honden; voor elke hond geldt hetzelfde tarief.

Nu ‘verdwijnt’ de opbrengst van de hondenbelasting in de algemene middelen van de gemeente Schiedam. De opbrengst van de hondenbelasting komt dus niet direct ten goede van hondentoiletten, uitlaatzones en losloopgebieden, al dan niet omheind.

De vraag:

Zou de hondenbelasting een bestemmingsheffing zijn, waarvan de totale opbrengst wel voor een beter hondenbeleid wordt aangewend, vindt u dat de hondenbelasting dan wel zou kunnen blijven?

De antwoorden:


Marcel Bregman, Democraten ’66 (D66):

Door de flinke verlaging die we de afgelopen jaren hebben doorgevoerd is de hondenbelasting inmiddels al te beschouwen als een bestemmingsheffing. De uitgave aan hondenvoorzieningen zijn min of meer gelijk aan de inkomsten. Dat voelt al een stuk eerlijker. Dat neemt echter niet weg dat de hondenbelasting een achterhaalde belastingvorm is. D66 is voor afschaffing, maar dan in samenhang met de totale belastingafspraken die we maken. De ingeboekte opbrengsten (circa € 200.000) moeten immers niet alleen worden afgewend op de OZB-betalers, de huizenbezitters en bedrijven.


Petra Zwang, Partij van de Arbeid (PvdA):

De PvdA Schiedam is een van de partijen achter de motie om de hondenbelasting te verlagen en af te schaffen. Belangrijk argument was en is dat honden voor veel mensen belangrijk zijn: men moet ermee naar buiten, om ervoor te zorgen en als middel tegen eenzaamheid. Die redenen zijn nog steeds geldig!


Hakan Kucuk, Socialistische Partij (SP):

Hondenbelasting is geen doelbelasting. Het is lastig om alle gemeentelijke uitgaven precies terug te leiden. Bovendien zou het discriminerend zijn ten aanzien van andere uitgaven die ten goede komen aan specifieke groepen, waar geen belasting voor bestaat. Daarom hebben we het verlagen ervan gesteund en als de financiële ruimte er is, zou deze moeten worden afgeschaft. Dat voorkomt ook dat mensen vanwege hun inkomen van een hond afzien, terwijl het een belangrijke bijdrage kan leveren aan het tegengaan van sociaal isolement en eenzaamheid.


Onno Spek, Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD):

De VVD is voor het afschaffen van de hondenbelasting. De gemeente levert op dit moment namelijk geen duidelijke tegenprestatie voor deze belasting. Het zoeken naar activiteiten om het heffen van een belasting te kunnen verantwoorden, is voor ons de omgekeerde wereld. Daarnaast vindt de VVD de hondenbelasting willekeurig, aangezien er ook geen katten- of paardenbelasting bestaat.


Catelijne de Groot, Algemeen Ouderen Verbond (AOV):

Er is de afgelopen periode in de gemeenteraad al actie gevoerd om de hondenbelasting te verminderen, wat inmiddels al gebeurd is, en het AOV vindt dat deze ook afgeschaft moet worden. Voor andere huisdieren bestaat ook geen belasting.

Het AOV vind dat er een duidelijk hondenbeleid ingevoerd is met heldere richtlijnen en verplichtingen voor hondenbezitters en hier kan prima op gehandhaafd worden.


Patricia van Aaken, Christen-Democratisch Appèl (CDA):

Als CDA zijn wij voor de hondenbelasting. Daarnaast vinden wij ook dat alle gemeentelijke heffingen en leges slechts kostendekkend mogen zijn. Het geval dat u dus schetst zijn wij een voorstander van.


René Karens, Groen Links:

Groen Links wil dat Schiedam een groene en sociale stad is voor mens en dier. Daarom moet er een nieuw dierenwelzijnsbeleid komen. Niet alleen honden, maar ook andere (huis)dieren verdienen onze zorg en aandacht. Behoud van het dierenasiel, meer bewegingsvrijheid voor dieren en broedgelegenheden en goede voorlichting aan baasjes zijn enkele noodzakelijke maatregelen.

Hondenbelasting is dan, ook als bestemmingsheffing, een te beperkt middel. Honden hebben ruimte en zorg nodig, maar dat geldt voor alle dieren. Een specifieke hondenbelasting past daar niet bij. GroenLinks is dan ook voor de volledige afschaffing van de hondenbelasting in Schiedam.


Frans Hamerslag, Progressief Schiedam (PS):

Progressief Schiedam is niet per se tegen hondenbelasting op het moment dat er ook een goed hondenbeleid is.

De verhouding tussen de hoogte van de hondenbelasting en de uitgaven aan hondenbeleid zijn al jaren zoek. Niet voor niets heeft Progressief Schiedam al jaren gepleit voor verlaging van de belasting. Wij vinden dat dit geld dan ook volledig ingezet moet worden voor voorzieningen voor honden. Als dat niet gebeurt, kan de hondenbelasting verder naar beneden of helemaal worden afgeschaft.


Robert Berns, Christen Unie - Staatkundig Gereformeerde Partij (CU-SGP):

Hondenpoep geeft menigeen ergernis en ontneemt kinderen hun speelruimte.
Wanneer iemand de publieke ruimte vervuilt en als openbaar toilet gebruikt, krijgt hij terecht een boete. Eigenaren van een huisdier nemen verantwoordelijkheden op zich om voor zo’n beest te zorgen en hun rommel op te ruimen.
Een hond of een kat zou in een natuurlijke leefomgeving dat zelf doen, maar in de stad zijn die beesten niet echt in hun element, dus moet je ze een handje helpen.
Omdat menigeen dat nalaat, moet de poeptroep alsnog achter hun kont met poepzuigers worden opgeruimd.
Goede huisdierverzorgers weten waaraan ze beginnen en berekenen vooraf de kosten en laten de rommel niet aan de buren. De gemeente draagt zorg voor een schoon, veilig en aantrekkelijk straatbeeld. Mag daar een bestemmingsbelasting tegenover staan? U zegt het!
Daarbij komt de zorg voor toenemende aantallen zwerfhonden en katten (bedenk: gemiddeld doodt elke kat 34 vogels per jaar).


Andreas Rose, Lokaal Onafhankelijk Schiedam (LOS):

De hondenbelasting stamt nog uit de Middeleeuwen om de vangst van zwerfhonden te financieren en om hondsdolheid te beperken. Later werden honden commercieel gebruikt om een hondenkar te trekken. Het werd toen een transportbelasting. Heden ten dage is de hond gewoon een melkkoe voor de fiscus.

Honden geven geen overlast, als burgers hun verantwoordelijkheid nemen en de hondenpoep keurig opruimen. LOS pleit voor strenger optreden tegen asociale lieden die de stront laten liggen. De hondenspeelveldjes kunnen betaald worden uit de boetes. Honden zijn belangrijk voor alleenstaanden en zijn zo onbezoldigde mantelzorgers. Ze dringen eenzaamheid terug en geven zwakkeren ook een gevoel van veiligheid. Allemaal redenen om het hondenbezit niet te belasten. Een kleine bijdrage als sponsoring van dierenasiels zou bespreekbaar zijn, maar dan mogen de kattenbezitters ook wel iets bijdragen.


Mahmut Erdem, Denk:

Denk Schiedam is voor de hondenbelasting en de belasting mag niet verdwijnen in de algemene middelen. De opbrengst dient doelgericht gebruik te worden. Een van de grootste ergernissen van Schiedam is hondenpoep. Hondenpoep op straat en in de recreatieve bossen zorgen voor overlast en irritatie. Denk Schiedam wil zich inzetten op de vorming van een meldpunt, waar daadkrachtig handhaving uit voortvloeit. Waar nodig worden er meer hondentoiletten, afvalbakken en uitlaatgebieden gerealiseerd.


René Janssen, Sociaal Liberaal Verbond (SLV):

Het SLV is met name tegen het heffen van hondenbelasting omdat het geen doelbelasting is. Door de hoge belasting wordt de hondenbezitter uitgemolken. De hond als melkkoe van de gemeente Schiedam.

Wanneer hondenbelasting een doelbelasting wordt, dan zullen de hondenbezitters minder bezwaar tegen het betalen hiervan hebben. Maar, alleen als duidelijk zichtbaar is wat met de belastinggelden voor de honden gedaan wordt. Van hondenspeeltuin, uitlaatplek, hondentoilet tot het ruimen van de boodschap van de wildpoepers. De te heffen belasting mag niet de daadwerkelijke kosten overschrijden. De gemeente hoeft geen winst te maken. Tevens moet actief ingezet worden op handhaving van overlast gevende hondenbezitters!

Het SLV is slechts voor hondenbelasting als het een doelbelasting wordt en ten gunste van de honden wordt aangewend. Het SLV is voorstander om via stadsgesprekken, zoals het Stadserf, dit fenomeen met de hondenbezitters te bespreken. Slechts dan komen wensen en mogelijkheden duidelijk in beeld.


Maarten Reuderink, Ouderenpartij Schiedam:

De Ouderenpartij Schiedam is tegen de hondenbelasting, omdat wij van mening zijn dat een huisdier (en zeker dat je uit moet laten) helpt met het bestrijden van eenzaamheid onder ouderen. Dat verandert niet wanneer de hondenbelasting een doelbelasting / bestemmingsheffing zou worden. Wij blijven dus tegen de hondenbelasting in Schiedam.

Constatering Kor Kegel:

Uit de Stemwijzer van Schiedam komt naar voren dat er in de lokale politiek een grote meerderheid bestaat voor afschaffing van de hondenbelasting. Alleen CDA, CU-SGP en Denk zijn voor het in stand houden ervan. Maar het komt iets anders te liggen als de opbrengst niet zou ‘verdwijnen’ in de algemene middelen (het spaarpotje van de gemeente), maar als de opbrengst zou worden benut om het hondenbeleid te verbeteren met meer voorzieningen. Dan zijn het CDA, de CU-SGP en Denk nog grotere voorstanders en wordt het ook voor PS en het SLV bespreekbaar. SLV vindt dat er stadsgesprekken over kunnen worden gevoerd om te peilen of de Schiedammers de hondenbelasting dan ook beter aanvaardbaar vinden.

D66 stelt dat door de verlaging van de hondenbelasting het al min of meer een bestemmingsheffing is, omdat de opbrengst ongeveer gelijk is aan wat er voor hondenvoorzieningen uitgegeven wordt. Maar het is gewoon een achterhaalde belastingvorm, zegt D66.

D66, de PvdA, de SP, de VVD, het AOV, Groen Links, LOS en de Ouderenpartij blijven tegenstander van hondenbelasting, ook als het een doelbelasting zou worden. Het is echt uit de Middeleeuwen, zegt LOS. De SP en de Ouderenpartij zijn tegen om te voorkomen dat mensen vanwege hun inkomen geen hond kunnen aanschaffen. Bovendien is het discriminerend om er een bestemmingsheffing van te maken, want dat doen we voor andere gemeentelijke uitgaven ook niet, zegt de SP.

De VVD vindt hondenbelasting willekeurig, aangezien er ook geen katten- of paardenbelasting bestaat. Voor andere huisdieren bestaat ook geen belasting, beaamt het AOV, dat het huidige hondenbeleid heel duidelijk vindt.

Gerelateerd