Meer afvalcontainers open met zelfde pasje?

05-09-2016 Politiek Redactie

SCHIEDAM – B&W van Schiedam onderzoekt of het mogelijk is om de pasjes voor de afvalcontainers geschikt te maken voor meer, of voor alle containers. Dit in een poging om zwerfvuil van afvalzakken die naast de containers worden geplaatst, tegen te gaan.

De bestuurders denken in eerste instantie aan invoering van dit systeem in Oost. “De eerste bevindingen zijn dat dit op buurtniveau mogelijk is”, zo schrijven B&W in antwoord op een vraag van de raadsfractie van D66.

Die had geïnformeerd naar de mogelijkheden om het gebruik van de afvalcontainers in bepaalde delen van de stad vrij te maken van het gebruik van pasjes. Volgens de democraten zou afschaffen van de pasjes in sociaal zwakke wijken het voor de bewoners eenvoudiger maken hun afval kwijt te raken. Volle of niet te openen containers zou voor sommige Schiedammers reden zijn om hun vuilnis bij de bakken te plaatsen, in plaats van erin.

B&W vindt experimenten met het openstellen van containers niet wenselijk. “Het toegangscontrolesysteem maakt het mogelijk om de containers op vulgraad te ledigen”, zo schrijven zij in antwoord aan D66. “Daardoor is het aantal ledigingen veel minder en zijn de ledigingskosten flink gedaald. Ook helpt het toegangscontrolesysteem om volle containers te voorkomen.”

Overlast van vuilniszakken die naast de containers worden neergezet, en grof vuil dat niet in de bakken past, wordt volgens het college tegengegaan 'door deze frequent te verwijderen'. De stad is er volgens de bestuurders alles aan gelegen om de bewoners van alle huizen in Schiedam van een toegangspas te voorzien.

Verder worden in Oost bij ondergrondse containers afvalbakken gezet voor klein afval. “Het plan hiertoe wordt afgestemd met de werkgroep buitenruimte. Zowel het geschikt maken van passen voor meerdere containers als het plaatsen van extra afvalbakjes wordt de komende maanden uitgevoerd.”

Gerelateerd