Logische naam: Oranjeplantsoen

12-05-2018 Politiek Kor Kegel

Anky van Grunsven is wel vernoemd in een straat, namelijk in sportpark Harga

SCHIEDAM – Burgemeester en wethouders hebben besloten om het plantsoen in de nieuwbouwwijk Oranjeburgh de toepasselijke naam Oranjeplantsoen te geven. Er is van afgezien om het te noemen naar een lid van het Koninklijk Huis of familie en verwanten van Oranje-Nassau, zoals in de omgeving het geval is. Daarom zijn hier het Nassaukwartier en het Oranjekwartier. 
 

Aanvulling op het opiniestuk van maandag 30 april over straatnaamgeving (‘Topsporters mogen nooit meer iets verkeerds doen’): 

 
Anders dan ik schreef, is er wel degelijk een straatnaam genoemd naar sportvrouw Anky van Grunsven, namelijk in het bouwplan Harga-Zuid. Burgemeester en wethouders hebben dat reeds op 3 mei 2016 besloten, laat gemeentearchivaris Laurens Priester me weten. Laurens is tevens voorzitter van de commissie Naamgeving Openbare Ruimte (CNOR), vroeger bekend als de straatnamencommissie.

“Burgemeester en wethouders stelt gelukkig niet alleen hippe namen vast, getuige de zeer Kethelse namen in de straten van het voormalige sportpark.”
Met die opmerking knipoogt Laurens Priester naar mijn conclusie dat het college van B & W zich graag hip en trendy voordoet en niet vies is van populisme door straten in Harga-Midden te noemen naar hedendaagse sportkampioenen.
Overigens zijn in Harga-Zuid ook andere sportkampioenen vernoemd, behalve Anky van Grunsven ook Mark Huizinga en Esther Vergeer, vult gemeentearchivist Jef Jansen aan.  

Andere kwestie: ik schreef dat de Kethelse huisarts Piet van der Kuy slechts is vereerd met vernoeming in een school. De Dokter Van der Kuyschool stond op het Bachplein. Maar bij B & W-besluit van dinsdag 7 februari 2017 is gekozen voor de Pieter van der Kuystraat voor de woningbouw op het voormalige sportpark Kethel, aldus Laurens Priester.
In een reactie op Facebook zegt Tamara de Raat-Verschoor dat alle straten in dit nieuwbouwproject Schiedamse Meesters genoemd zijn naar personen die van groot belang voor Kethel en Spaland zijn geweest. Denk behalve aan dokter Van der Kuy aan Gustaaf Meijers, Cornelis van der Loo, Annetje Verbakel en Jacob Quartel.  

Gemeentearchivist Jef Jansen heeft een zinnige aanvulling op mijn opiniestuk. Hij benadrukt dat de CNOR zich nooit heeft laten leiden door de afkeer van de Kethelse huisarts en Schiedams PvdA-raadslid Ruurd van der Veer (1927-1990) om straten te noemen naar personen, en al helemaal niet naar nog levende personen.
“Een doctrine-Van der Veer heeft dus nooit bestaan, hoewel dat niets af doet aan zijn overige kwaliteiten”, zegt Jef Jansen. Dat is zo. Uit mijn artikel zou inderdaad kunnen worden afgeleid dat de straatnamencommissie c.q. de CNOR zich liet leiden door een doctrine-Van der Veer. Ik heb echter niet bedoeld dat Ruurd van der Veer invloed had op de straatnamencommissie, maar wel dat hij politieke invloed had met zijn afwijzing om straten te noemen naar personen.  

Dat een volgende generatie niet meer weet wie de sporthelden zijn, naar wie nu straten zijn genoemd, dat vindt archivist Jef Jansen geen sterk argument om tegen zulk een vernoeming te zijn. Jef noemt willekeurige voorbeelden uit de straatnaamgeving in Schiedam.
“Ook nu weten nauwelijks mensen wie Da Costa, Alberdingk Thijm, W.H. Vliegen, Ko Suurhoff etc. etc. waren. Dat is echter geen argument die personen niet te vernoemen.”
Ik geef toe, daar zit wel wat in. Mijn kritiek op het vernoemen van slechts tijdelijk bekende politici, vakbondslieden, wetenschappers, uitvinders, schrijvers, schilders en distillateurs had ik eigenlijk al anderhalve eeuw geleden moeten uiten.  

Laurens Priester stelt aandacht voor naamgeving over de openbare ruimte op prijs, ook als het kritisch is. Want: “Naamgeving is voor altijd.”