Koopzondag niet meer nodig

01-11-2017 Politiek Kor Kegel

Kasteel van Zuydt kan op zondag open

SCHIEDAM – Als de gemeenteraad zijn zin krijgt, kunnen winkeliers op alle zondagen besluiten of ze hun winkel opendoen. En dan zijn aparte koopzondagen dus niet meer nodig. Nu kent Schiedam slechts één koopzondag in de maand.

Dat lijkt goed nieuws voor alle winkeliers die graag op zondag hun waren willen aanbieden. Maar het is de vraag hoeveel haast het college van B & W maakt om de raad tegemoet te komen. De raad nam in meerderheid een motie aan waarin het college wordt opgeroepen om de zondag qua winkeltijden gelijk te stellen aan de andere zes dagen in de week, maar dat ging zeer tegen het advies van het college in. Een raadsminderheid bracht ook bezwaren in, zoals handhaving van de zondagsrust en het voorkomen dat winkeliers uit oogpunt van concurrentie zowat gedwongen zijn om op zondag open te gaan, terwijl ze dat eigenlijk niet zouden willen.

Maar de meerderheid in het stadsbestuur vindt dat elke winkelier zelf moet kunnen besluiten of hij zijn winkel op zondag opendoet. De nieuwe Winkeltijdenwet geeft gemeenten de ruimte om lokaal zelf de bandbreedte voor openingstijden van winkels te bepalen. Het college wilde slechts technische aanpassingen van de verordening op de openingstijden.

De raad spreekt in de motie ook uit dat het nu al toegestaan zou moeten worden als winkels op zondag open zijn, vooruitlopend op de wijziging van de verordening. Dat is een regelrechte steun in de rug van Ronald Koorengevel aan de Groenelaan, die zijn winkel Kasteel van Zuydt op zondagochtend opende maar last kreeg van Handhaving & Toezicht.

De PvdA was verdeeld, met twee voor- en twee tegenstemmers. Toch behoorde de PvdA-fractie tot de mede-indieners van de motie, samen met D66, fractie-Janssen, Groen Links, VVD, fractie-Malkoc en fractie-Erdem. Leefbaar Schiedam stemde ook voor.

Tegen stemden CDA, CU/SGP, SP, Gemeente Belangen Schiedam en dus twee PvdA’ers. Progressief Schiedam nam niet aan de stemming deel.Gerelateerd