Kinderen vinden discriminatie en pesten belangrijkste verkiezingsthema

20-03-2018 Politiek Redactie

Vorig jaar werd er in Schiedam bij gelegenheid van de Tweede Kamerverkiezingen ook kinderverkiezingen gehouden


SCHIEDAM – Discriminatie en pesten zijn voor Schiedamse kinderen het belangrijkste thema in verkiezingstijd.

Dat blijkt uit de Grote Verkiezingsenquête, georganiseerd door De Kleine Ambassade. Het bureau voor jongerenparticipatie ondervroeg veertienhonderd Schiedamse kinderen tussen de negen en dertien jaar.

Negentien procent van de kinderen vindt dat dit thema het zwaarst weegt tussen alle zaken waar het in de politiek over kan gaan. Niet veel minder belangrijk is in het oordeel van de kinderen de problematiek rond armoede. Achttien procent van de ondervraagde kinderen noemt dit. Veertien procent vindt veiligheid het belangrijkste thema, gevolgd door milieu (twaalf procent), zorg en welzijn (negen procent) en sport, cultuur en vrije tijd (acht procent). Andere, minder belangrijke thema's waren 'wijken en buitenruimte', verkeer, 'werk en inkomen' en 'meedenken en meedoen'.

De belangrijkste onder de 'oplossingen' voor discriminatie en pesten die de enquêteurs presenteerden is volgens de kinderen dat 'iedereen zich thuis moet voelen in Schiedam'. Zo zou de gemeente er voor kunnen zorgen dat de vluchtelingen een fijne plek krijgen in de stad. In de strijd tegen de armoede zou vooral de ondersteuning van de gemeente aan kinderen die in armoede leven, een goede maatregel zijn. Denk aan bijstand voor wat betreft eten, kleding, een goed huis en schoolspullen. Als het om veiligheid gaat is de belangrijkste maatregel dat in Schiedam ieder kind zich thuis veilig moet voelen. “Het is belangrijk dat alle kinderen weten waar ze terechtkunnen als zij niet veilig zijn of zich niet veilig voelen.”

Morgen kunnen de kinderen uit groep 7 en 8 van de Schiedamse basisscholen meedoen aan de Schiedamse Kinderverkiezingen. Zij baseren zich daarbij op standpunten van de verschillende partijen over onderwerpen waarvan kinderen. Deze staan verwoord in de verkiezingskrant die door De Kleine Ambassade is gemaakt, met daarin de standpunten van de partijen die in Schiedam naar de gunst van de kiezer dingen.

De kinderen kunnen hun stem uitbrengen op speciale 'pop-up' stembureaus. De uitslag van de Kinderverkiezingen wordt bekendgemaakt tijdens de uitslagenavond in de foyer van het Theater aan de Schie.

Ps. Dit artikel is na plaatsing aangepast: De Kleine Ambassade is een bureau voor jongerenparticipatieGerelateerd