Is pot voor jeugdzorg ook in Schiedam op?

03-08-2015 Politiek Redactie

SCHIEDAM - Fractie Janssen in de Schiedamse gemeenteraad is ongerust over de budgetten in de jeugdzorg. De fractie vraagt burgemeester en wethouders of er ook in Schiedam aanleiding is voor zorg.

Afgelopen vrijdag publiceerde de Volkskrant twee artikelen waarin duidelijk naar voren komt dat er in het land her en der zorgverleners zijn die geen nieuwe kinderen en jongeren meer aannemen, omdat zij daarvoor niet betaald worden. De hoeveelheid zorg die gemeenten bij deze zorgverleners hebben ingekocht - behandeluren - schiet tekort vergeleken met de vraag die er is. De Volkskrant noemt als voorbeeld psychologen in Tilburg.

Fractie Janssen - met drie zetels in de gemeenteraad - wil graag weten of deze problemen zich ook in Schiedam voordoen. Zijn zorgverleners ook hier door de uren heen waarvoor de gemeente betaalt? Weet men van terugverwezen kinderen in Schiedam? En hoe reageert het gemeentebestuur daarop? Om een goed oordeel te kunnen vellen willen de gemeenteraadsleden graag weten hoeveel jongeren zijn doorgestuurd naar zorgverleners. Er wordt door het stadsbestuur momenteel gewerkt aan de begroting voor 2016; de fractie Janssen vraagt zich af of het budget dat Schiedam volgend jaar ter beschikking stelt voor jeugdzorg, komend jaar anders uitpakt dan dit jaar - en waarom.

 Gerelateerd