Grotere kans op passende arbeid

09-03-2018 Politiek Kor Kegel

Wethouders, verantwoordelijk voor reïntegratie op de arbeidsmarkt in half Zuid-Holland, tekenden vanochtend een intentieverklaring om samen te werken om de kans op passende arbeid te vergroten voor mensen met een beperking

SCHIEDAM – Het bedrijfsleven heeft behoefte aan werkzaamheden die bij sociale werkbedrijven worden verricht door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De sociale werkbedrijven zijn geen concurrenten, maar ze willen partners zijn. “Door samenwerking kunnen we bedrijven helpen en tegelijk mensen die zijn aangewezen op aangepast werk aan betaalde baan helpen”, zegt Desiree Curfs, directeur van Stroomopwaarts, het participatiebedrijf van Schiedam, Vlaardingen Maassluis (MVS).  

Samen met vijf andere sociale werkbedrijven in en rond de Rijnmond staat Stroomopwaarts borg voor het aanbieden van passend werk voor een eerlijke prijs. De betrokken wethouders tekenden vanochtend bij Stroomopwaarts in Maassluis een intentieverklaring om samen zorg te dragen voor voldoende passend werk. Namens Stroomopwaarts tekende de Vlaardingse wethouder Cees Oosterom.
Het gaat behalve om Stroomopwaarts ook om de sociale werkvoorziening in Rotterdam, Holland-Midden en de Hoeksche Waard en op Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee.

De directies van de werkbedrijven maakten afspraken over hoe ze door samenwerking beter kunnen slagen in de opgave van de Participatiewet. Werkbedrijven hebben een gedeelde verantwoordelijkheid als het gaat om het genereren van passend werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Er is behoefte aan werkzaamheden die binnen de werkbedrijven worden uitgevoerd. “Daarnaast zijn we op zoek naar voldoende passende werkplekken bij private partijen. In deze gemeenschappelijke opgave zijn de werkbedrijven geen concurrenten, maar partners”, zegt Desiree Curfs. 
 
De aangesloten werkbedrijven spreken de intentie uit om de komende jaren op strategisch niveau in een groot deel van Zuid-Holland samen te werken. “Wij benutten elkaars kracht om de kansen op werk voor de doelgroep te vergroten. Tegelijk versterken wij de dienstverlening aan ondernemers in de wijde Rotterdamse regio. Gezamenlijk bieden wij een fantastisch aanbod aan bedrijven uit de arbeidsmarktregio. We bieden meer capaciteit, kunnen sneller schakelen en hoeven eigenlijk nooit nee te verkopen aan ondernemers”, aldus Curfs. “Ondernemers kunnen op deze manier makkelijker hun steentje bijdragen aan de sociale opgave.”
De verklaring vormt een belangrijke stap in het creëren van betaalde banen voor mensen uit de regio. “Een eerlijke prijs, voor eerlijk werk. Daar staan wij voor.”

Reacties