GL en PvdA roepen op: hou aandelen Eneco

11-04-2019 Politiek Redactie


SCHIEDAM - Groen Links en PvdA in de Schiedamse raad leggen zich nog niet neer bij verkoop van het Eneco-belang van de stad. De twee fracties slaan de handen ineen om de Schiedamse raad, en die van andere gemeenten die mede-eigenaar zijn van het energiebedrijf, op andere gedachten te brengen.

De Schiedamse raad nam afgelopen dinsdag een motie aan die burgemeester & wethouders vraagt de stad aan te melden bij de zogenaamde Commissie van Verkopende Aandeelhouders. De indieners waren D66, VVD, CDA, AOV en Denk; SLV stemde ook voor, de andere fracties, waaronder PvdA en Groen LInks, tegen. Zie ook dit artikel.

Onder de noemer 'Tegen de status quo, voor het maatschappelijk belang' presenteren de twee laatstgenoemde partijen een oproep om de aandelen in Eneco te houden. Verkoop van het belang is volgens hen 'een slecht idee'. "Het bedrijf is een grote stimulans in de verduurzaming van de energievoorziening in Nederland en biedt werkgelegenheid in de regio." Als het kabinet uit het oogpunt van 'maatschappelijk belang' aandelen KLM koopt, dan kunnen gemeenten om dezelfde reden eigenaar van Eneco zijn en blijven.

"In het verleden heeft de overheid te vaak partijen verkocht aan de markt, vaak met grote negatieve gevolgen voor klanten, gebruikers en tegen hogere kosten", zo stellen GL en PvdA. "Laten we niet opnieuw in die val trappen!"

De twee partijen gaan met hun oproep - behalve aan hun Schiedamse collega's ook gericht aan die in de andere 43 gemeenten met Eneco-aandelen - in tegen de druk die door de indieners van de motie werd ingebracht, dat het risicovol is om als Schiedam als een van de laatste gemeenten eigenaar te blijven van het energiebedrijf. Meer en meer andere gemeenten besluiten hun belang op te geven, zeker sinds Den Haag na de raadsverkiezingen en een ander college, besloot overstag te gaan. "Laten we gezamenlijk honderd procent eigenaar blijven. Het risico is te groot om ons uit te leveren aan de grillen van een commerciële speker." De koers van Eneco is volgens de opstellers van het manifest te belangrijk voor de duurzaamheidsambities van Nederland. Naar verluidt neemt ongeveer de helft van de Schiedamse huishouders gas en elektra af van Eneco.

Een definitief besluit tot verkoop van aandelen wordt op zijn vroegst eind dit jaar genomen.Gerelateerd