Gemeentebestuur stelt geen eisen aan duur voedselhulp

10-11-2017 Politiek Redactie

SCHIEDAM – Burgemeester en wethouders laten de Voedselbank Schiedam volkomen vrij in de duur waarop aan Schiedammers voedselpakketten worden verstrekt. Dat antwoordt het college op schriftelijke vragen van Groen Links-raadslid Katinka de Rover. Zij vroeg eind september of de afname van aanvragen voor voedselhulp te maken heeft met eisen die de gemeente stelt. Dat is niet het geval, zegt het college.

Er zijn landelijke richtlijnen voor Voedselbanken, waarbij onder meer geadviseerd wordt om voedselhulp voor maximaal drie jaar te verstrekken. In de richtlijnen staat ook dat Voedselbanken de mogelijkheid hebben om uitzonderingen toe te staan, zodat de maximumtermijn kan worden overschreden. Katinka de Rover had vernomen dat de Voedselbank Schiedam niet de vrijheid voelt om van die uitzonderingsregel gebruik te maken. Dat zou te maken hebben met eisen die de gemeenten Schiedam en Rotterdam stellen.

Het college heeft zich voorafgaand aan de beantwoording van de vragen van GroenLinks in verbinding gesteld met het bestuur van de Voedselbank. De antwoorden aan Katinka de Rover zijn ook afgestemd met de Voedselbank. Het college antwoordt: “Bij navraag is gebleken dat de voedselbank zich niet herkent in het geschetste beeld. De voedselbank geeft aan zich voldoende vrij te voelen om in voorkomende gevallen uitzonderingen op de gestelde termijn van drie jaar te maken. Overigens stelt de gemeente geen eisen aan de duur van voedselhulp; dit is een verantwoordelijkheid van de voedselbank zelf.”

Uit ‘De Staat van de Stad 2017’ blijkt dat de werkloosheid in Schiedam is toegenomen, het aantal uitkeringen fors stijgt en de inkomensgroei achterbljjft. Daarom vroeg Groen Links zich af hoe het komt dat minder gezinnen een voedselpakket aanvragen. Het college antwoordt bekend te zijn met de afname, maar geen inzicht te hebben in hoe dat komt.

Het college zegt de Voedselbank een warm hart toe te dragen en te ondersteunen in de missie ‘Oog voor voedsel, hart voor mensen’. Zo worden er wijkbudgetten voor Stichting Stadstuinieren Voedselbank Schiedam (SSVS) beschikbaar gesteld en subsidieert de gemeente jaarljks het kerstdiner voor cliënten van de Voedselbank Schiedam.

Overigens stelt De Rover zich geen kandidaat voor de gemeenteraad zoals die na de verkiezingen van 21 maart zal worden gevormd. Zij stelt zich te willen toeleggen op haar makelaarsberoep.Gerelateerd