Gemeente wil voorlichtingsfilm niet aanpassen of verwijderen.

21-07-2019 Politiek Redactie

Fragment uit de voorlichtingsfilm

SCHIEDAM - De gemeente heeft een animatiefilm van bijna drie minuten online gezet over samenwerken in Schiedam. De OuderenPartij Schiedam heeft hierover schriftelijke vragen gesteld aan het college. De partij vindt dat het voelt of je als leerling uit groep zes wordt aangesproken en meent dat de film als denigrerend kan worden ervaren. De gemeente wil de film niet aanpassen of verwijderen.

De OuderenPartij vindt dat het filmpje qua toonzetting de indruk wekt dat leerlingen uit groep zes worden aangesproken en dat het als denigrerend ervaren kan worden. De OuderenPartij verzoekt het college van B&W om het filmpje "te vervangen, of ten minste te verwijderen". 

De gemeente antwoordt de partij: "Het filmpje is gemaakt voor alle Schiedammers, jong en oud. In het kader van de unaniem aangenomen motie van de raad ‘begrijpelijk communiceren’ is het filmpje ingesproken op taalniveau B1. Dit staat voor eenvoudig Nederlands. Op deze wijze communiceert de gemeente duidelijk en helder en voor vrijwel iedereen begrijpelijk."

De gemeente is het er niet mee eens dat het filmpje als denigrerend kan worden ervaren. De gemeente geeft aan het filmpje niet te willen vervangen of verwijderen.

In 2001 werd het Gemeenschappeijk Europees Referentiekader voor Talen gepubliceerd. De niveaus lopen van A1 (laagste niveau), A2, B1, B2, C1 tot C2 (hoogste niveau). Veelal wordt B1 als een gewenst taalniveau aangegeven omdat dan 95% van de bevolking in staat zou zijn de informatie te begrijpen.