G1000 moet loting uit eigen zak betalen

16-03-2018 Politiek Kor Kegel

SCHIEDAM – Het ligt niet goed tussen G1000 en het gemeentebestuur. Het college van B & W betreurt dat G1000 de media opzocht voordat het college een antwoord had kunnen geven over een verzoek om Schiedammers te loten voor een volgende burgertop, de derde in successie. Er kwam in omloop dat de gemeente niet aan zo’n loting wil meedoen, omdat het burgers uitsluit van deelname. Een te grote toevalsfactor.

In een brief van gisteren aan G1000 scherpt het college de situatie aan. Beginnend met een positieve insteek. Komt het inderdaad tot de organisatie van een burgertop met honderden (liefst duizend) Schiedammers, dan wil de organisatie G1000 het van loting laten afhangen wie er uitgenodigd worden. Dat houdt het objectief. Burgemeester en wethouders laten nu weten – anders dan rondzing – dat het wel de loting wil verzorgen en zelfs de loting móet verzorgen gelet op de privacyregels. De gemeente mag immers geen adressen aan het G1000-bestuur ter beschikking stellen. Maar de gemeente moet er wel van alles voor doen (de loting, de brief opstellen, de verzendkosten) en de leges meegerekend komt het op een minimale kostprijs van € 1,25 per adres. Uitgaande van 10.000 adressen zullen de totale kosten dus € 12.500 bedragen.

Het gemeentebestuur laat G1000 weten die kosten wel bij de organisatie van de burgertop in rekening te brengen. Bij de vorige twee burgertops was er subsidie, maar in december werd besloten de nieuwe subsidieaanvraag af te wijzen. “Bij die beschikking is het oordeel gebaseerd op het oordeel van de regiegroep bewonersinitiatieven”, schrijft het college. De regiegroep vindt het gevraagde bedrag erg hoog maar vindt de meerwaarde van G1000 voor Schiedam beperkt. “Wij gaan ervan uit dat u zich rekenschap heeft gegeven van deze laatste uiting”, schrijft het college vilein.
Kortom, voordat het college de loting gaat voorbereiden, wil het van G1000 horen of het de kosten ervan wil dragen – en of het dus inderdaad tot een nieuwe burgertop komt.

Het college is verder wat knorrig over de handelwijze van G1000. Burgemeester Cor Lamers had het bestuur al eerder aangegeven tijdig met plannen te komen. Maar G1000 kwam pas twee weken voordat het duidelijkheid wilde. “Niet realistisch”, zegt het college, dat laat weten in beginsel positief gestemd te zijn over (alternatieve) instrumenten die de lokale democratie zouden kunnen versterken en daarmee een algemeen belang zouden kunnen dienen.

Bedrijven Alle bedrijven »Vacatures Alle vacatures »
Altijd Up-to-date