Denk en LOS vast niet tezamen in een coalitie

19-03-2018 Politiek Kor Kegel


SCHIEDAM – Twee partijen, Denk en Lokaal Onafhankelijk Schiedam, noemen het onwaarschijnlijk dat zij samen in een coalitie komen. Ze sluiten elkaar niet uit, maar hebben bedenkingen omdat ze ideologisch ver uit elkaar staan. Verder kent politiek Schiedam geen partijen die elkaar nu al willen uitsluiten van samenwerking in een nieuwe coalitie.

De meeste lijsttrekkers willen niet vooruitlopen op de verkiezingen. De collegevorming en dus de vraag welke partijen een wethouder leveren, laten de lijsttrekkers geheel afhangen van de onderhandelingen die na de uitslag op woensdag 21 maart van start gaan. Daarop vooruitlopen zou minachting van de kiezers zijn, brengen enkele lijsttrekkers naar voren.

Dat blijkt uit de antwoorden van de lijsttrekkers op de veertigste en laatste vraag in het project ‘Elke dag een vraag’.

Toelichting op de vraag:

Niet alleen in de landelijke politiek zijn er partijen die al vooruitlopend op de Tweede-Kamerverkiezingen andere partijen uitsluiten van samenwerking. Het komt ook voor in de provinciale en gemeentelijke politiek. Partijen maken dan kenbaar niet samen in het college van Gedeputeerde Staten vertegenwoordigd te willen zijn ofwel niet in dezelfde coalitie te willen zitten die het college van burgemeester en wethouders schraagt.

De vraag:

Mocht uw partij op grond van de verkiezingsuitslag kansrijk zijn voor het leveren van een wethouder, kunt u dan nu al aangeven met welke partijen u het liefst een coalitie vormt en met welke beslist niet?

De antwoorden:


Marcel Bregman, Democraten ’66 (D66):

D66 Schiedam stelt eisen aan een goed bestuur: betrouwbaarheid, deskundigheid, integriteit en transparantie. D66 Schiedam werkt samen met alle partijen die deze principes onderschrijven. Wethouders en raadsleden zoeken draagvlak en inspiratie bij andere partijen, of ze nu meedoen in een coalitie of niet. D66 Schiedam zet zich in voor een open bestuurscultuur die dat mogelijk maakt.

Samenwerking met alle partijen staat voorop voor D66, zowel binnen als buiten een coalitie.


Petra Zwang, Partij van de Arbeid (PvdA):

De PvdA Schiedam loopt niet vooruit op de verkiezingsuitslag. Wij willen het beste voor Schiedam: een zo groot mogelijke PvdA-fractie. De PvdA wil met iedereen samenwerken die mee wil bouwen aan een samen-leving, die mensen bij elkaar brengt en opkomt voor de Schiedammers, onafhankelijk van inkomen, afkomst, geloof of huidskleur. Want er is zoveel meer.


Hakan Kucuk, Socialistische Partij (SP):

De afgelopen jaren heeft de SP met verschillende partijen samengewerkt om Schiedam sociaal te houden en te versterken. Daarbij bleek ook brede steun voor de vele voorstellen vanuit het college, zoals gratis ov voor minima, en zijn vele voorstellen unaniem aangenomen. De SP is bereid met alle partijen samen te werken, die op deze wijze verder willen. Het is echter lastig voor te stellen dat dit met partijen gebeurt die meedoen aan de polarisatie en verharding in onze samenleving, waarbij groepen Schiedammers tegenover elkaar worden gezet in plaats van juist te benadrukken wat ons allen verbindt, met respect voor elkaar waarbij voor discriminatie en uitsluiting geen plaats is.


Onno Spek, Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD):

De VVD staat voor de democratie. De Schiedamse kiezer is de baas; uiteindelijk zal hij of zij in het kieshokje bepalen hoe de zetels in de gemeenteraad worden verdeeld. Vooruitlopen op de uitslag en eventuele coalities doet de VVD niet.


Catelijne de Groot, Algemeen Ouderen Verbond (AOV):

Het AOV is geen partij die andere (bij voorbaat) uitsluit. Wij lopen niet op de resultaten vooruit en kunnen ook niet koffiedik kijken. Het is onverstandig om nu daar al iets over te zeggen; wij wachten de feitelijke informatie af, behorende bij de uitslag van de verkiezingen.


Patricia van Aaken, Christen-Democratisch Appèl (CDA):

Het CDA wil niet op de verkiezingsuitslag vooruitlopen, maar wij sluiten ook niemand op voorhand uit, voordat we een gesprek met elkaar hebben kunnen voeren. 

Het CDA hoopt dat er straks een coalitie gevormd gaat worden, die samen met de Schiedammers de stad wil besturen.


René Karens, Groen Links:

Groen Links heeft veel ideeën om de stad groener en socialer te maken. En om Schiedammers meer te betrekken bij het bestuur. We zijn dan ook graag bereid mee te doen in een college dat die ideeën ten uitvoer brengt. Speculeren over de samenstelling van het college heeft voordat de kiezer heeft gesproken echter nog weinig zin. Zeker in Schiedam, met een flink versplinterde gemeenteraad, zal het nadenken over coalities tot na de verkiezingen moeten wachten. Uiteraard hopen wij dat de partijen die Schiedam socialer en groener willen maken het goed gaan doen. Wij roepen alle Schiedammers dan ook op te gaan stemmen op 21 maart!


Frans Hamerslag, Progressief Schiedam (PS):

Hoe een coalitie eruit komt te zien na de verkiezingen, hangt af van de zetelverdeling. Op verschillende beleidsstukken hebben wij telkens met andere partijen zaken voor elkaar gekregen: Groen Links, D66, fractie-Janssen en VVD en in mindere mate de PvdA en de SP.

Partijen waarmee wij het minst voor elkaar kregen, zijn de fractie-Malkoc, CU-SGP, AOV, Leefbaar Schiedam en Gemeentebelangen Schiedam. Met welke partijen Progressief Schiedam een coalitie zou kunnen vormen, hangt af van wat andere partijen willen inleveren van hun programma en wat zij van ons eisen om in te leveren.

Het ziet ernaar uit dat we vijf partijen nodig hebben om aan een meerderheid te komen. Wij zien het liefst een mix van lokale en landelijke partijen, waarbij wij geen partijen uitsluiten. Voor ons is vooral van belang dat wij groeien, zodat wij het meeste van onze punten kunnen bereiken. Stem daarom Progressief Schiedam, omdat het altijd beter kan!


Robert Berns, Christen Unie - Staatkundig Gereformeerde Partij (CU-SGP):

In dit democratisch bestel maakt iedere deelnemende partij een gelijke kans om bestuursverantwoordelijkheid in de raad en in het college van burgemeester en wethouders te dragen. Uiteraard is daar op grond van het aantal behaalde zetels naar verhouding meer zicht op.
Neemt niet weg dat ook winnaars soms op de reservebankjes moeten zitten, terwijl verliezende partijen of met maar één zetel aan de coalitie kunnen deelnemen.
Voor de CU-SGP is iedere coalitie het onderzoeken waard en bespreekbaar.
Dat andere partijen menen elkaar te kunnen uitsluiten is een miskenning van de democratische grondslagen. Het getuigt van een diepe minachting voor minderheden en gebrek aan respect voor andere overtuigingen. Wanneer partijen zich over uitsluiten zouden uitspreken, zetten ze zichzelf buiten het democratische spel. In de rechtstaat heeft iedereen even veel recht van spreken. Uiteraard zoeken wij samenwerking met partijen die het maatschappelijke belang en herstel van Gods heilzame geboden voorop stellen.


Andreas Rose, Lokaal Onafhankelijk Schiedam (LOS):

De kans is groot dat de coalitie gevormd moet worden met meer dan vier partijen. Zoals wij al eerder stelden, is het voor ons geen uitgemaakte zaak dat elke coalitiepartij automatisch een wethouder zou moeten leven.. Wij sluiten op voorhand geen partij uit. Een partij als Denk staat ideologisch en beleidsmatig echter zo ver van ons af, dat een coalitie met deze partij en Lokaal Onafhankelijk Schiedam zeer onwaarschijnlijk is.


Mahmut Erdem, Denk:

De verkiezingsuitslag bepaalt de nieuwe samenstelling van de gemeenteraad. Uit alle verschillende programma’s en visies komt een nieuw akkoord tot stand. Wij zullen onderhandelen met andere politieke partijen met wederzijds respect en vertrouwen over te bereiken doelen in de komende vier jaar.

Hoewel wij LOS op voorhand niet willen uitsluiten, is het eigenlijk ondenkbaar dat wij met die partij in een college gaan zitten. Iedere partij vertegenwoordigt een deel van ons inwoners; daarom is het heel belangrijk dat ook zij worden gehoord en bij beleid worden betrokken.

DENK zal alle uitgangspunten en programma’s beoordelen op sociale consequenties, duurzaamheid en haalbaarheid.


René Janssen, Sociaal Liberaal Verbond (SLV):

Wanneer partijen elkaar op voorhand uitsluiten, wordt de kiezer geminacht. Immers, er wordt een signaal afgegeven dat de stem van die kiezer niet meetelt. Het SLV ziet graag een breed gedragen coalitie. Breed gedragen, omdat het niet gaat om het belang van partijen, maar om het belang van Schiedam en de Schiedammers. Maar ook dat de tegenkracht van het college voldoende gehoord moet blijven worden.


Maarten Reuderink, Ouderenpartij Schiedam:

De Ouderenpartij gaat voor de eigen punten. College- of coalitiedeelname hangt af van andere partijen om onze punten te (helpen) realiseren. De Ouderenpartij heeft daarbij geen voorkeur, maar sluit ook niemand uit.

Constatering Kor Kegel:

Het gaat niet om de partijen, het gaat om Schiedam en de Schiedammers. Mooi statement van René Janssen. Net als de andere lijsttrekkers geeft hij nu nog geen voorkeur aan met welke partijen hij het liefst een coalitie zou sluiten.

Een paar nuances. De SP kan zich lastig voorstellen straks samen te werken met partijen die de polarisatie en de verharding in de samenleving aanwakkeren. De SP noemt daarbij geen namen.

PS verwacht dat er minstens vijf partijen nodig zijn voor een college dat op een meerderheid in de gemeenteraad berust en bepleit daarbij een mix van lokale en landelijke partijen. PS geeft wel aan met welke partijen in de afgelopen vier jaar het meest kon worden opgetrokken.

Denk wil LOS niet bij voorbaat uitsluiten, maar noemt het 'eigenlijk ondenkbaar' om met deze partij in een college te zitten. LOS vindt het eveneens 'zeer onwaarschijnlijk’ omdat Denk ideologisch en beleidsmatig ver van LOS af staat.Gerelateerd