D66 mixt ervaring met nieuw talent

20-12-2017 Politiek Kor Kegel

Anouschka Biekman

SCHIEDAM – De leden van de D66-afdeling Schiedam hebben drie zittende gemeenteraadsleden en wethouder Marcel Houtkamp bovenaan de kandidatenlijst voor de raadsverkiezingen gezet. Maar op nummer drie staat een nieuw gezicht, Anouschka Biekman, en ook met de andere kandidaten kiezen de D66’ers voor vernieuwing.

1. Marcel Bregman

Vijf maanden geleden werd Marcel Bregman al gekozen tot lijsttrekker. De 47-jarige grootaandeelhouder van een advertentie-acquisitiebedrijf zit sinds 2010 in de Schiedamse gemeenteraad en is fractieleider van D66. Hij is 27 jaar samen met echtgenoot Theo. In 2005 kwam hij ‘per ongeluk’ in Schiedam en raakte volkomen onder de indruk van de warmte van de stad en de Schiedammers.

2. John van Sliedregt

Nu zijn ook de andere kandidaten bekend. De vijftigjarige John van Sliedregt, in 2014 op nummer vijf van de D66-lijst, staat nu op nummer twee en is daarmee verzekerd van continuering van zijn raadslidmaatschap. Hij is beleggingsadviseur, vader van twee zoons, leidt in zijn vrije tijd bezoekers rond in diergaarde Blijdorp. Hij beheert de Facebookpagina ‘Fiets is Foetsie Schiedam’. Hij zal zich als raadslid vooral inzetten voor economie, binnenstad, stadspromotie, cultuur, verkeer en vervoer en emancipatie van de LHBT. Hij pleit vurig voor verbetering van de communicatie vanuit de gemeente naar en met de inwoners van onze stad.

3. Anouschka Biekman

Anouschka Biekman woont twintig jaar in Schiedam. Ze vindt het gezien de ontstaansgeschiedenis van de stad – gesticht door gravin Aleida – vanzelfsprekend dat vrouwen in de Schiedamse gemeenteraad vertegenwoordigd zijn. Als nummer drie op de D66-lijst zal de 37-jarige sociaal ondernemer zeker in de raad komen. “It always seems impossible until it’s done!”, een uitspraak van Nelson Mandela (1918-2013), is haar levensmotto. Alles lijkt onmogelijk tot het gedaan is.

Ze heeft de afgelopen jaren beleids- en communicatieconcepten ontwikkeld op het gebied van arbeid, onderwijs, ondernemerschap, diversiteit en maatschappelijke participatie. “Ik wil mij dan ook inzetten voor beter en sterk onderwijs en gelijke kansen voor iedereen in Schiedam”, zegt ze. Anouschka wil meebouwen aan een inclusief Schiedam, waar Schiedammers ongeacht opleidingsniveau, leeftijd, gender of etniciteit de kans krijgen om zichzelf te ontwikkelen en het beste uit zichzelf te halen.

4. Arjen Kuin

De 59-jarige Arjen Kuin zit evenals Marcel Bregman sinds 2010 in de gemeenteraad en staat nu op nummer vier. Hij hoopt voor de derde keer raadslid te worden. “De afgelopen jaren heb ik me vooral bezig gehouden met ruimtelijke ordening, wonen en milieu. In deze periode heb ik er enthousiast aan gewerkt om Euroscoop mogelijk te maken en het sportpark Willem-Alexander van de grond te krijgen. De komende jaren heeft Schiedam met een forse verstedelijkingsopgave te maken. Ik hoop de komende raadsperiode er dan ook voor te zorgen dat er veel mooie woningen in Schiedam worden neergezet, dat er meer fietspaden komen en dat er een goede oplossing voor de waterproblematiek komt.”

5. Marcel Houtkamp

Op nummer vijf staat de huidige wethouder Marcel Houtkamp. De 64-jarige Houtkamp is qua aantal ‘dienstjaren’ de senior van de Schiedamse gemeenteraad. Hij is al veertig jaar actief voor D66. Hij deed maatschappelijke ervaring op als jurist en directeur bij de Algemene Rekenkamer en de Nationale Ombudsman. Hij kwam in 1990 in de gemeenteraad en diende twee termijnen van vier jaar. Na een intermezzo kwam hij in 2002 terug in de gemeenteraad en zat drie termijnen uit. Bij elkaar had hij er twintig jaar raadswerk op zitten toen hij in 2014 wethouder werd.

Bestuursleden

Op nummer zes en acht staan twee bestuursleden van D66-Schiedam, Jarle Lourens en Patrick van Heijningen. Ertussenin op zeven staat het zittende raadslid Zülfikar Güler; de 44-jarige Lentiz-docent staat één plaatsje lager dan vier jaar geleden.

6. Jarle Lourens

Jarle Lourens heeft zich als jonge dertiger de laatste jaren ingezet voor de Schiedamse jeugd. “Ik ben deskundig op het gebied van onderwijs, sport en cultuur. Mijn politieke drijfveren zijn: een hoopvol perspectief voor volgende generaties en Schiedammers die het moeilijk hebben, verdraagzaamheid en gelijke kansen. Zodat iedereen succesvol kan zijn in de maatschappij.”

Hij omschrijft zichzelf als positivist, maatschappelijk vernieuwer en verhalenverteller. “Wat ik voor ogen heb, is een Schiedam waar je je welkom en thuis voelt. Waar je je kinderen wil laten opgroeien en waar je zicht hebt op een goede toekomst. Ik geloof dat dat kan, want ik zie potentie in de stad en de mensen. Als ambassadeur van de stad wil ik mijn generatie een stem geven in de gemeenteraad. Het wordt tijd dat meer Schiedammers zich gaan herkennen in de Schiedamse politiek. Tijd voor verjonging en meer kleur in de gemeenteraad!”

7. Zülfikar Güler

De interesses van Zülfikar Güler liggen vooral op alle onderdelen van het sociale domein, namelijk onderwijs, jeugdzorg, eenzaamheid, armoedebeleid en schuldhulpverlening, ook laaggeletterdheid en ‘digibetisme’. Dat vloeit zonder twijfel voort uit zijn beroep. De 44-jarige Güler is VMBO-docent wiskunde en natuurkunde aan het Lentiz Maasland. Daar is hij ook lid van de Ondernemersraad. Hij is jeugdtrainer bij de Vlaardingse voetbalclub Combinatie Wil Overwinnen (CWO). Geboren in Silahtar Köyü in het midden van Turkije woont hij in wijk Nieuwland. In 2010 werd hij lid van D66 en in 2014 kwam hij in de Schiedamse gemeenteraad, als nummer zes op de kandidatenlijst van D66. Ditmaal staat hij op zeven.

8. Patrick van Heijningen

Patrick van Heijningen is 42 jaar en geboren en getogen Schiedammer. Hij werkt als category manager op het hoofdkantoor van MediaMarkt. Daar analyseert hij de behoeftes van de consument. Hierdoor denkt hij te weten wat de Schiedammers van het gemeentebestuur verwachten. “Een gemeenteraad die naar de mensen luistert. Geen politieke spelletjes. Niet lullen, maar poetsen!”

Drie jaar geleden haalde hij zijn bachelordiploma. Het onderwerp van zijn afstudeerscriptie was de leegstand in Schiedam. Tijdens zijn onderzoek verbaasde hij zich dat de gemeenteraad vaak meer sprak over de vorm dan over de inhoud en dat oorzaken van problemen niet werden weggenomen. “Als echte Schiedammer besloot ik de mouwen op te stropen. Ik vertrouw op de eigen kracht van mensen.”

9. Simon Noorda

Op nummer negen staat Simon Noorda. Hij is op Oudejaarsdag van 1951 geboren in de Noord-Oostpolder, een pioniersomgeving waar hij opgroeide tussen Limburgers, Brabanders, Zeeuwen, Friezen, Groningers, Drenthenaren en Hollanders die allemaal een nieuw bestaan zochten en hard moesten werken. Hij is zoon van een smid en weet wat hard werken is. “Na mijn opleiding als elektrotechnisch ingenieur heb ik als manager in (klimaat)technologie gewerkt in Delft, Rijswijk, Capelle aan den IJssel en Westland. Wij wonen nu alweer 23 jaar met veel plezier in Schiedam aan de Schie vlakbij de Proveniersbrug. Als vader in een jong gezin (mijn jongste zoon is bijna 11) sta ik actief in het leven, en op het hockeyveld. Ik krijg nu meer tijd om mij voor Schiedam in te zetten.”

Dat doet hij ook als voorzitter van een medezeggenschapsraad van een basisschool en als bestuurslid van een stichting in de zorg. “Sinds de middelbare school ben ik geïnteresseerd in de politiek. Ik heb altijd D66 gestemd omdat ik geloof in democratie en in de eigen kracht en ontwikkeling van mensen. Ik ben nu een aantal jaren lid van D66 in Schiedam en kan mij zeer goed vinden in de denkrichting, vastgelegd in de vijf richtwijzers van D66. Mensen zijn ‘worldwide’ met elkaar verbonden. Ik vind dat je dat moet koesteren en stimuleren. Je streeft daarmee naar meer onderling respect en samenwerking en uiteindelijk een meer duurzame en harmonieuze samenleving.”

10. Patrick Oudhuis

Op nummer tien staat Patrick Oudhuis. Hij is lokaal bekend als voorzitter van voetbalvereniging HBSS en zijn beroep is organisatieadviseur. Hij houdt ervan mensen met kennis en ervaring aan elkaar te verbinden, de beste manier om problemen stap voor stap op te lossen.

“Vooral door de houding om dingen mogelijk te maken, in plaats van te verbieden, kan D66 het verschil maken in Schiedam. Deze mooie en boeiende stad kent vele uitdagingen. De afgelopen jaren zijn al veel dingen verbeterd. Zo kijk ik met veel plezier naar alle evenementen die worden georganiseerd, ben ik trots om een onderdeeltje te zijn in de vernieuwing van de sportomgeving en heb ik de Schiedamse politiek toegankelijker zien worden.”

E-voting


De leden van D66-Schiedam zijn met e-voting tot de kandidatenlijst gekomen. De partij zegt trots op de lijst te zijn: “Een prachtige mix van kwaliteit, talent en ervaring! Wij hebben zin in de komende campagne en in de raadsperiode die daarop volgt. Met elkaar werken wij aan een nog mooier Schiedam.”

D66 beschikt over vijf van de vijfendertig zetels in de Schiedamse gemeenteraad. De raadsverkiezingen zijn op woensdag 21 maart 2018.

Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »Vacatures Alle vacatures »
Altijd Up-to-date