D66 in provincie: meer geld nodig voor kunst en cultuur

21-05-2020 Politiek Redactie

John van Sliedregt: "Een culturele kaalslag dreigt."


SCHIEDAM - Dertig fracties van D66 in Zuid-Holland willen meer geld en maatregelen voor de kunst- en cultuursector.

De fracties stuurden een brief met deze strekking naar hun 'eigen' fractie in de Tweede Kamer.

In de brief benadrukten de lokale volksvertegenwoordigers 'hoezeer de kunst- en cultuursector onder druk staat door de Coronacrisis'. Terwijl: “Kunst en cultuur essentieel zijn voor de Nederlandse samenleving. Het dient als bron voor creativiteit en houdt de samenleving een spiegel voor.” Volgens D66 draagt ‘een stevige en creatieve kunst- en cultuursector bij aan een open en verbonden Nederland’.

Het steunpakket dat door de regering is aangekondigd voor kunst en cultuur, ter waarde van driehonderd miljoen euro, schiet volgens de D66-ers tekort omdat dit slechts bedoeld is voor rijksinstellingen. "Gemeenten zoals Schiedam gaan hier geen cent van zien. Om onze culturele instellingen te helpen en het culturele leven overeind te houden, is veel meer nodig."

Trekker van de actie is John van Sliedregt, fractievoorzitter in Schiedam. "Het was prachtig om te merken hoe de vraag die ik vorige week opwierp bij mijn collega-fractievoorzitters in Zuid-Holland, ontvangen werd. Ik hoop dat het signaal, dat nu dus door dertig fracties is afgegeven, de fractie en de minister helpt bij het binnen het kabinet bevechten van extra steun. Want die is echt nodig om een culturele kaalslag te voorkomen."

Want: “Theaters, musea, bibliotheken, poppodia, kleinere spelers in het cultuurveld (met niet alleen lokale, maar ook regionale functies): allemaal gaan zij de komende tijd hulp nodig hebben om faillissement en sluiting te voorkomen.” Het zijn juist die instellingen die de afgelopen jaren door middel van cultureel ondernemerschap (vaak ten gevolge van bezuinigingen door de gemeente) goede resultaten hebben geboekt, zo stelt de brief. “Hierdoor zijn zij wrang genoeg in deze crisis zwaarder getroffen, aangezien een deel van hun inkomsten wegvalt. En een herstel op korte termijn is helaas in veel gevallen niet waarschijnlijk.”

Een culturele kaalslag (met uitstraling naar andere sectoren zoals horeca en detailhandel) dreigt. Daarom is financiële hulp nodig.Gerelateerd