Cor Lamers wil nu een tandje hoger

08-08-2018 Politiek Kor Kegel

Foto: gemeente Schiedam/Jan van der Ploeg


Het nieuwe Schiedamse college is nu 2,5 maand in touw. Wat staan de wethouders en de burgemeester voor, hoe zien zij de stad, wat zijn hun persoonlijke ambities in deze? Schiedam24 brengt deze weken een serie portretten van de bestuurders van de stad. Vandaag als laatste in de serie: Cor Lamers.

INTERVIEW - Eind van de zomer kan zijn herbenoeming worden verwacht. Formeel hoeft dat pas per 4 december, de datum dat hij in 2012 aantrad als burgemeester van Schiedam, maar de voordracht door de Schiedamse gemeenteraad werd al op dinsdag 30 januari gedaan en werd door de Commissaris van de Koning in Zuid-Holland, Jaap Smit, meteen doorgeleid naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Kajsa Ollongren. Het Koninklijk Besluit kan nu snel ‘geslagen’ zijn.

Cor Lamers heeft er vertrouwen in dat hij nog zes jaar door kan met Schiedam. "Tegenwoordig worden voordrachten voor honderd procent overgenomen’’, zegt hij. "Tot voor kort werd er incidenteel nog wel van afgeweken, bijvoorbeeld in de grote steden, maar de praktijk is geworden dat een voordracht de facto kan worden gezien als benoeming.’’

De gemeenteraad concludeerde onder andere dat Lamers heeft voldaan aan de profielschets uit 2012. En dat de stad vooruitgang boekt.

Cor Lamers blikt eerst even terug. "Toen ik begon, was Schiedam in last. Mijn opdracht was rust in de tent te brengen en het vertrouwen in het gemeentebestuur te herstellen. De Verver-affaire was het topje van de ijsberg. Het gemeentebestuur kende dertig jaar achterstallig onderhoud. Bij mijn aantreden waren er vier wethouders al heel lang lid van de gemeenteraad geweest en in de raad zaten drie oud-wethouders. Allemaal aardige personen, maar niet bevorderlijk voor bestuurlijke vernieuwing’,’ analyseert burgemeester Lamers.

"We zijn met Jan van Ginkel een grote cultuurverandering begonnen in het ambtelijk apparaat, maar dan moet de gemeenteraad wel mee in de vernieuwing. Zulke processen moeten parallel verlopen. De vorige raad heeft gelukkig grote stappen gezet. Er is meer structuur in het debat gekomen, in de vergaderingen worden geen vliegen meer afgevangen, Het Stadserf fungeert weer als platform voor uitwisseling, zoals het hoort.’’

"En wat zeker ook belangrijk is: voorheen wilde de raad zelf monitoren hoe een aangenomen motie werd uitgevoerd. Natuurlijk moet een raad kritisch zijn, maar we hebben niet voor niets een rolverdeling. Het college van B & W heeft 550 medewerkers ter beschikking, de gemeenteraad heeft vier mensen op de griffie. Laat de uitvoering van een motie dus aan het college over! Zie het college niet als een barrière, maar als een instrument om iets gerealiseerd te krijgen. Gemeenteraden kopen geen stoeptegels en dat moeten ze ook niet willen.’’

Cor Lamers is blij dat de rolverdeling tussen raad en college genormaliseerd is. "Ik ben ook blij met alle andere verbeteringen, want nu zijn we zo ver dat we weer ambities kunnen tonen. In de nieuwe gemeenteraad zijn 23 van de 35 raadsleden vers aangetreden. Ze zitten vol ambitie. De geest in het college is goed. Na zes jaar orde op zaken stellen kunnen we nu een tandje hoger.’’

Dat zal zijn in een sfeer van samenwerking met ondernemers en inwoners, waarbij de gemeente de regie op zich neemt, maar véél overlaat ‘aan de stad’. Hij noemt als voorbeeld dat Patricia van Aaken, wethouder voor zorg en welzijn, de welzijnssubsidies wil laten verdelen door alle betrokkenen zelf: Samen Schiedam. "Het is een nieuwe manier om draagvlak en vertrouwen op te bouwen’’, zegt Cor Lamers. "De stad zal eraan moeten wennen. Tien jaar geleden was het stadskantoor nog echt de ivoren toren waar alle plannen vandaan kwamen. Als de gemeente wat wilde, werd er een afdeling voor opgericht. Maar waarom zouden we plannen maken als we ook gewoon kunnen doen waar de Schiedammers om vragen? Nu vragen we: welke instelling kan ons helpen?’’

Hij vervolgt: "Natuurlijk is planning nodig, maar niet als automatisme. Als we ergens denken te herbestraten of te reconstrueren, gaan we dat in overleg doen. In de Kastelenbuurt en in de Schrijversbuurt van Schiedam-West heeft dat geleid tot volle tevredenheid van de bewoners. Zo moet het altijd gaan.’’

Hij wil niet alleen burgemeester blijven om een karwei af te maken. "Nee, ik heb natuurlijk ook wel wat met deze stad gekregen. Ik zie dat er naast het traditionele gemopper ook een positieve geest over Schiedam komt. Ik zie dat meer mensen er weer voor durven uit te komen dat ze trots zijn op hun stad. In vorige jaren moest ik de mensen vertellen dat het beter ging met Schiedam. En nu zien de mensen het zelf! En ik denk echt dat we veel verder kunnen komen. Als je als burgemeester nieuw in een stad komt, gaan de eerste paar jaar zitten in kennismaking en een netwerk opbouwen, om daar de volgende jaren profijt van te hebben. Als ik straks aan een tweede termijn begin, zit het tempo er al in en kunnen we effectiever zijn. Ik voel me de goeie burgemeester op de goeie plek.’’

Schiedam heeft een nuchter college nodig, vindt de burgemeester. "We moeten het niet hoog in de bol krijgen. We kunnen op fantastische ontwikkelingen wijzen, meer spontane cultuuruitingen, een fantastisch hockeycomplex waar het hele land op afkomt, Excelsior ’20 dat tweemaal achtereen landskampioen werd, de heropening van Sociteit Blauwhuis in de Vijgensteeg – je kon over de hoofden lopen! Maar we moeten net zo goed oog hebben voor klachten in de samenleving.’’

Voorbeeld: "Er is asociaal gedrag, er is vervuiling. Vaak zijn het Schiedammers zelf die er een zooitje van maken. Als we dan Irado inzetten om de stad schoon te maken, belonen we eigenlijk slecht gedrag. Maar we kunnen niet de goeden onder de kwaden laten lijden.’’

De gemeente heeft dankzij de Wet Woonoverlast betere mogelijkheden gekregen om op te treden tegen burenhinder. De eerste bestuurlijke waarschuwingen zijn uitgedeeld. Boetes zullen volgen. "Jammer dat het nodig is’’, zegt Cor Lamers, "maar als we het niet doen, is de weg vrij naar onleefbaarheid.’’Gerelateerd