College wil regie terrein glasfabriek houden; verkoop nabij

11-12-2018 Politiek Redactie

Laatste nieuws: Burgemeester Cor Lamers legt uit dat het voorbereidingsbesluit bedoeld is om 'iets te conserveren', zodat zich geen ongewenste ontwikkelingen voor kunnen doen.

Op het terrein van de glasfabriek is momenteel milieucategorie 4 van kracht. Dat is de op een na meest vergaande categorie, die bijvoorbeeld vestiging van een betoncentrale mogelijk maakt. "Om speculatie te voorkomen", nu dit besluit, dat de gemeente een jaar de tijd geeft om tot een nieuw bestemmingsplan te komen


SCHIEDAM - De gemeenteraad buigt zich momenteel over een voorstel van het college 'om de regie te houden op de locatie en de omgeving' van de glasfabriek aan de Buitenhavenweg.

Eigenaar O-I heeft volgens wethouder Fahid Minhas aangegeven 'op zeer korte termijn' tot verkoop van het terrein over te willen gaan. Het voorstel van B&W is bedoeld om er voor te zorgen dat de gemeente aanvragen voor een omgevingsvergunning voor deze 'prominente locatie nabij het centrum' kan aanhouden 'tot we een bestemmingsplan hebben'.

Dit voorstel is op het allerlaatste moment aan de agenda van de raad toegevoegd; de vergadering is momenteel geschorst voor overleg en toelichting door de wethouder.Gerelateerd