College vindt herinrichting Koemarkt ook beter voor luchtkwaliteit toegangswegen

17-03-2018 Politiek Kor Kegel

Minder verkeer op de Broersvest zorgt voor schonere lucht

SCHIEDAM – De herinrichting van de Koemarkt zal een positief effect hebben op de luchtkwaliteit in de binnenstad, maar ook op de toegangswegen zoals de Oranjestraat, Burgemeester Knappertlaan, ’s-Gravelandseweg en Rotterdamsedijk. Zelfs als op de toegangswegen zelf geen aanvullende maatregelen worden genomen, verbetert hier de luchtkwaliteit, omdat doorgaand verkeer via de Koemarkt wordt teruggedrongen.  

Dat schrijft het college  van burgemeester en wethouders aan de Schiedamse gemeenteraad. In de politiek is de herinrichting van de Koemarkt omstreden, bleek deze week uit de dagelijkse vraagstelling aan de lijsttrekkers, maar het college van B & W koppelt terug uit een expertmeeting in december met bewoners, ondernemers en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties. Hoofdonderwerp was verbetering van de luchtkwaliteit en welke maatregelen genomen moeten worden om dat te bereiken.

Er was weinig draagvlak voor het instellen van een milieuzone zoals in Rotterdam (waar oude dieselauto’s worden geweerd uit de binnenstad). Ook kwamen maatregelen ter sprake zoals lokale vrachtwagenverboden, het stimuleren van duurzame stedelijke distributie en een selectief toegangsbeleid voor voertuigen in (delen van) de binnenstad. Alle aanwezigen waren het erover eens, dat er daadwerkelijk iets moet gebeuren. Er was draagvlak voor het eisen stellen aan het bestelverkeer, dat de binnenstad in gaat. Verder vond men dat door alle eigenaren van personen-, bestel- en vrachtauto’s en scooters een bijdrage geleverd moet worden. Verleiden wordt hierbij als een betere tool gezien dan verbieden. Zo moet het gebruik van de fiets gestimuleerd worden. Mogelijk kan er ook een relatie worden gelegd met het verlenen van parkeervergunningen.
Voor de zomer wil het college het Actieplan Luchtkwaliteit actualiseren.