College trok Denk over streep met gemeenschapsvoorzieningen

26-04-2021 Politiek Redactie/Schiedammer Online


SCHIEDAM – In de dagen voor de besluitvorming in de gemeenteraad over het van het gasnet afhalen van de woningen van Woonplus in Groenoord, is intensief overlegd tussen Woonplus, het gemeentebestuur en verschillende raadsfracties. Met name het overleg met de fractie van Denk is saillant, omdat de vier stemmen van die fracties, samen met de voorstemmende VVD-leden, de doorslag gaven.

Dit blijkt uit het doorvlooien van documenten rond de vergadering door De Schiedammer Online.

Deze stukken komen van de Ouderenpartij Schiedam.

In december werd door de gemeenteraad aangenomen dat Schiedam-Groenoord 'van het gas af' gaat. Maar kregen alle raadsleden vooraf dezelfde informatie, zo vroeg de Ouderenpartij Schiedam zich af. De vraag stellen is hem beantwoorden. De partij vroeg op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) opheldering aan burgemeester en wethouders. Fractieleider Maarten Reuderink ontving per brief een antwoord.

Uit die stukken, waarin ook het nodige is weggelakt, blijkt dat er intensief is gelobbyd om voldoende stemmen voor het voorstel binnen te halen.

“Dat gemeentepolitieke besluitvorming niet alleen in de raadszaal plaatsvindt, op de zetels en in de wandelgangen, is al zo oud als de weg naar Kralingen”, zo schrijft de Schiedammer Online. “Tegenwoordig zijn er echter veel meer communicatiekanalen bij gekomen, wat het totaal aan informatiestromen diverser, omvangrijker en nog minder transparant maakt. Maar gelukkig, ook communicatie via sociale media en berichtendiensten als Whatsapp wordt steeds vaker ontsloten. Nu is het erg moeilijk om bijvoorbeeld fragmenten uit Whatsapp-communicatie op zichzelf staand te beoordelen, maar het kan wel duidelijk maken dat er 'gegeven en genomen en uitgewisseld' wordt in het politieke krachtenveld. Daarom tref je hieronder enkele fragmenten uit Whatsapp-berichtenverkeer aan.”

Zoals een e-mail van Woonplus-directeur Emile Klep aan Denk-fractievoorzitter Dogukan Ergin (op 15 december, 12.04 uur, op de dag waarop 's avonds de raadsvergadering plaatsvindt over het voorstel aan de raad):

"Dag Dogukan,
Naar aanleiding van ons gesprek vanmorgen heb ik twee zaken uit laten zoeken.
Hierbij bevestig ik dat wij in onze meerjarenbegroting ruimte hebben opgenomen voor maatschappelijk vastgoed (=een wijkvoorziening) van 300.000 euro. Daarvoor moet je denken aan 100-150m2. Op een later moment zullen we kunnen bepalen of dit een losstaande of juist aan een complex gekoppelde voorziening moet zijn. Dat is voor de nadere uitwerking.

Voor wat betreft de realisatie van seniorenwoningen in Groenoord zijn concreet: 78 appartementen
in Groenoord-Zuid (verdeeld over twee gebouwen; 39 per apart gebouw). En zestig appartementen op het Bachplein (in een groter complex met circa honderd woningen). Oplevering in Groenoord-Zuid zou al in 2024 kunnen plaatsvinden. Ons voorstel zou zijn dat je voor elkaar krijgt in het overleg vandaag om in Groenoord-Zuid, 39 woningen geclusterd in één senioren complex te bestemmen voor senioren met een migratieachtergrond. Hiermee kan dan maximaal invulling worden gegeven aan activiteiten die aansluiten bij de specifieke doelgroep. Ik hoop ga ervan uit dat je hier nu voor dit moment genoeg aan hebt."

Denk bepleit al langer de realisatie van seniorenwoningen specifiek voor mensen die zich in Nederland hebben gevestigd. Ook een wijkgebouw voor Groenoord was een wens van Denk.

Verder blijkt uit een berichtenwisseling tussen voormalig-wethouder Fahid Minhas en Ergin, op de avond en de nacht van de bespreking van het raadsvoorstel, hoe de besluitvorming ‘wordt verkocht’. Zie de drie schermprints hieronder (wit zijn teksten van Ergin, groen van Minhas).

Ook blijkt uit de documenten die Reuderink verkreeg dat VVD-wethouder Fahid Minhas voor het 'van het gas losproject' verder kijkt dan alleen Groenoord. Maar, zo waarschuwt hij zijn VVD-fractievoorzitter Onno Spek: "Als er in de gemeenteraad geen draagvlak te vinden is voor de aanpak in Groenoord, acht ik de kans op aansluiting op het warmtenet via een wijkaanpak voor de overige door Woonplus te exploiteren woningen de komende jaren (de warmte transitievisie ten spijt) op zeer laag tot nihil."

Minhas schrijft verder aan de VVD-fractievoorzitter: "De woningportefeuille van Woonplus is verouderd. De afgelopen twintig jaar is maar vijf procent van de voorraad vernieuwd tegenover zestien procent gemiddeld in Nederland."

Bekijk de foto'sGerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date