College: stoppen met kindergemeenteraad

09-11-2021 Politiek Redactie

Enerverende vergadering van de kindergemeenteraad in 2016


SCHIEDAM - Het college van B&W stelt voor te stoppen met de kindergemeenteraad. Dit is een van de mogelijkheden om te bezuinigen en de begroting voor de komende jaren op orde te krijgen.

Dat blijkt uit de begroting voor 2022 die vanavond door de gemeenteraad wordt besproken. Om het huishoudboekje van de stad op langere termijn sluitend te kunnen houden zette het college die uitgaven op een rij waarover de stad zelf kan beslissen; dit in tegenstelling tot ‘wettelijke taken’ (een kleine zestig procent van de totale uitgaven) als uitkeringen en personeelsuitgaven en bijvoorbeeld de kosten voor jeugdzorg en de WMO.

“Het instellen van de kindergemeenteraad is geen wettelijke taak van de gemeente”, zo concludeert het college, en dus een optie om te besparen. In de meerjarenraming voor de komende vier jaar is voor de jaren 2024 en 2025 een besparing van 21.000 euro ingeboekt. Dat zijn de kosten van de kindergemeenteraad. 

Dat zou betekenen dat de raad, die voor twee jaar aantreedt, nog één keer zou kunnen functioneren. 

“Schiedam was één van de eerste gemeenten die een kindergemeenteraad had. (…) Omdat meerdere organisaties het voorbeeld hebben overgenomen van de gemeente, wordt voorgesteld om vanaf 2024 geen kindergemeenteraad meer in te stellen”, aldus het college in de begroting 2022. 

De kindergemeenteraad in Schiedam bestaat sinds 2011. Zie ook dit artikel.Gerelateerd