Cameratoezicht drie jaar verlengd

20-02-2018 Politiek Kor Kegel

Cor Lamers ziet resultaat van cameratoezicht, maar het kan nog beter

SCHIEDAM – Burgemeester Cor Lamers heeft besloten om het cameratoezicht in het Prinses Beatrixpark, op het Van ’t Hoffplein en in de Mgr. Nolenslaan/Parkweg met drie jaar te verlengen.
Vrijdag liep de aanwijzing van deze toezichtgebieden af, maar in overleg met de politie heeft Lamers tot een nieuwe periode van camerabewaking besloten. Uit de evaluatie blijkt namelijk dat er in het Beatrixpark en op het Van ’t Hoffplein sinds 2015 een daling is van het aantal aangiftes. Alleen in de Mgr. Nolenslaan en de Parkweg is die daling niet waarneembaar. Bij diefstallen uit voertuigen, mishandeling en verstoring van de openbare orde is er een toename.
Aan de gemeenteraad schrijft burgemeester Lamers: “Hoewel de objectieve veiligheid in Schiedam is verbeterd, is er het afgelopen jaar weer sprake van een toename van de subjectieve onveiligheid.” 
En voorts: “Alle drie gebieden zijn nog steeds kwetsbaar als het gaat om de risico’s van verstoring van de openbare orde, onveiligheid en risico van criminaliteit. In een aantal van deze gebieden hebben zich de afgelopen drie jaar een aantal ernstige incidenten voorgedaan; onder andere een schietpartij met dodelijke afloop en meerdere overvallen en straatroven, waarbij gebruik is gemaakt van (vuur-)wapens en waarbij slachtoffers gewond zijn geraakt. Dergelijke incidenten zijn zodanig dat de subjectieve veiligheid in het geding is.”

Lamers ziet veel draagvlak bij de Schiedammers voor de inzet van cameratoezicht. Uit de Rapportage Veiligheid en Leefbaarheid blijkt dat tachtig procent van de bevolking voor cameratoezicht is.
Het veiligheidsgevoel onder politiemensen neemt volgens de burgemeester toe, doordat cameratoezicht ondersteuning biedt aan collega’s op afstand en het gericht verlenen van assistentie mogelijk maakt. De afgelopen jaren zijn opgenomen beelden met succes gebruikt voor de opsporing en vervolging van strafbare feiten.  

Lamers vindt cameratoezicht geen doel op zichzelf, maar wel een nuttig hulpmiddel ter bevordering van de veiligheid. Hij is in principe terughoudend met plaatsing, maar als er een concrete noodzaak of aanleiding is, zal hij cameratoezicht zeker toepassen. Minder ingrijpende middelen helpen volgens de politie minder om de veiligheid te vergroten.
Hij schrijft: “Het Beatrixpark heeft inmiddels voor veel Schiedammers een verbeterd en veiliger imago en dat moeten we vasthouden. Parkweg en Nolenslaan kennen nog veel onveiligheid. Het Van ‘t Hoffplein kent het risico dat met name in het voorjaar en de zomer de overlast op het plein en spanningen rond het plein weer toenemen. Camera’s zijn een effectief en efficiënt middel gebleken voor de politie voor het snel inschatten van situaties en het voorkomen van (verdere) escalaties.”

Bedrijven Alle bedrijven »Vacatures Alle vacatures »
Altijd Up-to-date