Bij totaal afsteekverbod houdt gemeente mogelijk twee vuurwerkshows

04-02-2020 Politiek Redactie

Burgemeester Cor Lamers: 'Het is alsof je oorlogsgebied binnenstapt'

SCHIEDAM - Burgemeester Cor Lamers betuigt al meerdere jaren achtereen er een groot voorstander van te zijn om tijdens de jaarwisseling voor heel Schiedam een vuurwerkafsteekverbod te laten gelden. De gemeenteraad besprak afgelopen dinsdag in de raad in een actualiteitendebat de mogelijkheden voor en de voor- en nadelen van zo'n verbod. De verwachting is dat in de raad een motie voor een totaal vuurwerkafsteekverbod zal worden ingediend die in de komende vergadering (10 maart) zal worden besproken. Als deze motie wordt aangenomen, zal de gemeente dit verbod via een Algemene Plaatselijke Verordening regelen.

"Dat ik een groot voorstander ben van een verbod tot afsteken van vuurwerk tijdens de jaarwisseling, heb ik al vaker naar buiten gebracht. We hebben tot op heden met vuurwerkvrije zones gewerkt. Let wel, in december mag er vóór 18.00 uur op Oudejaarsdag helemaal nergens in de stad vuurwerk worden afgestoken. Wij hebben als gemeente helaas echter niet kunnen garanderen dat er voor die tijd in de stad geen vuurwerk wordt afgestoken, zoals we ook helaas niet hebben kunnen garanderen dat er vanaf zes uur 's avond op oudjaar tot twee uur 's nacht in het nieuwe jaar in vuurwerkvrije zones geen vuurwerk wordt afgestoken. En de ervaring heeft geleerd dat Schiedam nogal uitbundig is in het afsteken van vuurwerk. Maar die hele jaarwisseling voelt niet meer als een feest, het is - zeker voor ons - meer een crisis die bezworen moet worden. Een algemeen verbod zal naar ik verwacht beter te handhaven zijn dan een verbod voor een aantal vuurwerkvrije zones. Ik ben zoals gezegd een groot voorstander van een volledig verbod voor het afsteken van alle soorten vuurwerk in de gehele stad, maar of we daar als gemeente toe over gaan, laat ik graag afhangen van wat de gemeenteraad erover uitspreekt. Maar op basis van het gevoerde actualiteitendebat in de raad, is mijn verwachting wel, dat de gemeenteraad tot een afsteekverbod zal besluiten."

Overigens, voor de mensen met kleine kinderen van belang, het branden van de zogenoemde sterretjes blijft wel geoorloofd. 

Het is niet de verwachting dat de landelijke politiek al zal besluiten tot een volledig vuurwerkafsteekverbod, al lijken de geesten rijper dan vorig jaar voor het verbieden van het afsteken van een groot deel van het vuurwerk. "Ik had niet verwacht dat er in de landelijke politiek al zo'n kentering zou komen. Daarbij zal meespelen dat men het zat is, dat medewerkers van hulpdiensten worden aangevallen en hun werk niet meer in veiligheid kunnen doen. Het is alsof je tijdens de jaarwisseling oorlogsgebied binnenstapt en die grimmige sfeer heeft mensen toch aan het denken gezet." 

Als er een vuurwerkafsteekverbod komt in Schiedam, dan heeft dat wel een tweetal consequenties die de burgemeester wil benoemen. "Ik denk dat het goed is dat van de gemeente uit dan een of enkele vuurwerkshows worden georganiseerd. Eén centrale vuurwerkshow is het mooist en kost zo'n vijftig- à zestigduizend euro. In andere tijden van het jaar kost een vergelijkbare show misschien vijftien- à twintigduizend euro, maar tijdens de jaarwisseling hebben professionele vuurwerkorganisatoren het drukker en kost een dergelijke show veel meer. Zo'n show vraagt dus een stevige uitgave, maar anderzijds kunnen we naar we hopen besparen op de zestigduizend euro die we nu aan preventie uitgeven. We zouden mogelijk ook kunnen denken aan twee shows, bijvoorbeeld één aan de Maasboulevard en één in Schiedam Noord, wat voor de bereikbaarheid van de mensen gemakkelijker zal zijn. Dat zullen dan kleinere shows zijn dan één centrale. Je zou qua omvang aan de shows kunnen denken zoals de gemeente Rotterdam die dit jaar, naast het centrale vuurwerk bij de Erasmusbrug, heeft gehouden in Nesselande en in Hoek van Holland. Uit een onderzoek in opdracht van de gemeente Rotterdam onder bewoners van genoemde twee gebieden is gebleken dat de door de gemeente georganiseerde vuurwerkshows voor veel van de inwoners een belangrijke reden vormden om zelf geen vuurwerk te kopen."

Belangrijk voor een goede werking van een vuurwerkafsteekverbod is, dat dit geldt voor een aaneengesloten stedelijk gebied. Rotterdam heeft inmiddels besloten een afsteekverbod voor de hele gemeente in te stellen. In Vlaardingen lijkt dat ook die kant op te gaan. Stel dat je als Schiedam zou achterblijven, laat het zich raden dat de notoire vuurwerkafstekers uit die gemeenten hun Oudejaarsavond binnen de grenzen van Schiedam zouden vieren. 

Als er in Schiedam een vuurwerkafsteekverbod tot stand komt, dan is het echter nog niet zo dat er geen vuurwerk door de vergunninghoudende handelaars verkocht mag worden. Je krijgt dan een situatie van: 'je mag het wel (ver)kopen, maar niet afsteken', en dat is vergelijkbaar krom als bij de coffeeshops, al is het daar 'je mag het wel (ver)kopen, maar niet verbouwen'. In Schiedam is er een vijftal verkooppunten met verkoopvergunning. "Die vergunningen zullen we moeten respecteren. Deze zijn echter voor een tijdelijke periode afgegeven. Wat deze verkooppunten betreft is het dus een zaak van uitfaseren of noem het een uitsterfconstructie", aldus Lamers. 

Vorige week had Lamers in een brief aan de gemeenteraad reeds een gespecificeerde raming van de schade tijdens de jaarwisseling aan overheidseigendommen gegeven: 33.000 euro. Dit bedrag is exclusief de brandschade in twee schoolgebouwen aangezien deze gebouwen eigendom zijn van de schoolstichtingen. Ook bedrijven en particulieren lijden (al dan niet verzekerde) schade tijdens de jaarwisseling. Zo waren er zes autobranden.Gerelateerd