Begroting 2020: is het glas halfvol of halfleeg?

12-11-2019 Politiek Redactie


SCHIEDAM – Een scala aan creatieve ideeën wordt vanavond onderwerp van gesprek in de raadsvergadering over de Schiedamse begroting 2020.

Aan de orde in de eerste termijn van de woordvoerder van de verschillende fracties kwamen onder meer aan de orde het opfleuren van de gevels rond Plein 40-45, de Rotterdampas tegen gereduceerd tarief voor ieder in de schuldhulpverlening, verplicht elektrisch toeleveren naar de winkels of de Hoogstraat, geen dieselaggregaten bij festivals en het invoeren van een woonplicht in delen van Schiedam waar nu veel huizen door beleggers worden opgekocht. Om maar enkele onderwerpen van moties te noemen. Gaande de avond zal blijken hoeveel ervan er kunnen rekenen op een raadsmeerderheid.

Opmerkelijk is ook de verschillende manier waarop wordt aangekeken tegen de gemeentelijke begroting. Sommige raadsleden, zoals John van Sliedrecht van D66 zijn tamelijk opgetogen over de staat van de stad of financieel gebied. Hij ziet dat de afvalstoffenheffing komend jaar met niet meer dan de inflatie stijgt, terwijl dat elders, in gemeenten dicht in de buurt, anders is. “In Ridderkerk gaat de afvalstoffenheffing met zestien procent omhoog”, aldus Van Sliedrecht.

Andere sprekers zijn juist verontrust over de financiële huishouding van de stad. Zij zien afnemende reserves en een dito solvabiliteit. “De gemeentelijke schuldenlast neemt toe, de beleidsruimte af en het voorzieningenniveau ook”, aldus Robert Berns namens CU-SGP. Dat verontrust hem dermate dat hij het college vraagt wat het doet, wat de stad moet doen, als Schiedam door zijn reserves heenraakt.

Verschillende fracties hebben een oogje op het geld dat in de begroting is gereserveerd voor de energiestransitie in Groenoord. Nu uitwerking en concretisering van de plannen op zich laat wachten, kan dat geld wel elders worden ingezet, zo is onder meer de redenatie van PvdA en Ouderenpartij. De PvdA ziet het bedrag graag ingezet voor de armoedebestrijding, de Ouderenpartij wil het gebruiken voor de bestrijding van woonoverlast.Gerelateerd