Begroting 2019: duurzame ontwikkeling van Schiedam

06-10-2018 Politiek Redactie

De inkomsten en uitgaven van de stad op een rijtje; brond: gemeente Schiedam

SCHIEDAM - De thema’s duurzaamheid, stedelijke ontwikkeling en sociale ontwikkeling vormen de kernopgaven voor de komende bestuursperiode. Dat staat in de Begroting 2019, die burgemeester en wethouders hebben aangeboden aan de gemeenteraad. De inzet is om nog meer dan voorheen de verschillende beleidsterreinen en initiatieven uit de stad met elkaar te verbinden. De duurzame ontwikkeling van Schiedam is daarbij de leidraad. De opname van duurzame ontwikkelingsdoelen - de ‘Global Goals’ van de Verenigde Naties - zijn daarvan de weerslag.

De Begroting 2019 heeft een omvang van 295 miljoen euro. Het is de eerste begroting voor deze bestuursperiode. Wethouder Catelijne de Groot (Financiën): “Het huishoudboekje van de gemeente Schiedam is op orde. Dit is terug te zien in deze begroting voor 2019. Vanuit die goede financiële basis gaan we samen met de stad aan de slag met het waarmaken van onze ambities in op het gebied van duurzaamheid en het verder ontwikkelen van Schiedam. Dit jaar hebben we opnieuw een slag gemaakt in de leesbaarheid van de begroting.”

In de Begroting 2019 zijn substantiële middelen toegevoegd aan het Woonfonds. Die zijn nodig om te komen tot een duurzamer en evenwichtiger woningvoorraad. Schiedam staat de komende jaren voor een grote verstedelijkingsopgave. Dit betekent het realiseren van een forse nieuwbouwopgave én de uitvoering van de herstructurering van de slechte delen van de woningvoorraad.

Het verbeteren van de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt is een kernopgave. Sociale stijging van de Schiedammers blijft voorop staan. Schiedam is een inclusieve stad waar alle Schiedammers zich kunnen ontwikkelen.

Naast de inzet op duurzaamheid en wonen zal Schiedam zich actief in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag inzetten in het kader van het actieprogramma Roadmap Next Economy. De snelle ontwikkeling van de kenniseconomie biedt voor Schiedam nieuwe kansen. Het college vindt het belangrijk om dicht op de ontwikkeling te zitten en hier tijdig op in te spelen.

Binnen het sociaal domein zal nog meer dan voorheen worden gewerkt vanuit de zorgbehoeften van de Schiedammers, met nadruk op preventie. Zo blijven de financiën over langere termijn houdbaar, waardoor de Schiedammers verzekerd zijn van de zorg die zij nodig hebben. Extra inzet is er op de verbetering van de effectiviteit van de schuldhulpverlening.

De gemeente wil zo veel mogelijk Schiedammers in staat stellen om mee te bouwen aan de lokale democratie. In het Pact met de Stad worden procesafspraken gemaakt over de rolverdeling tussen raad, college, de gemeentelijke organisatie en de ruimte voor inbreng en initiatieven uit de stad.

De begroting is beschikbaar in een overzichtelijke, digitale uitvoering, die te bekijken is op  www.schiedam.nl/begroting2019. De gemeenteraad vergadert op dinsdag 13 november over de Begroting 2019. De raadscommissie vindt een week eerder plaats, op dinsdag 6 november.Gerelateerd