B&W blijft investeren, maar komt nog iets tekort

07-06-2019 Politiek Redactie

Foto: Ardito


SCHIEDAM - ‘Vernieuwen door te blijven investeren’ is de titel van de Zomernota 2020 van het Schiedamse college. Ook al staan de gemeentelijke financiën onder druk, burgemeester en wethouders kiezen er toch, juist, voor te blijven investeren. Met als uitganspunt dat de lasten van de Schiedammers niet omhoog gaan.

Dit meldt de afdeling Persvoorlichting van het stadshuis zojuist. Volgens het gemeentebestuur vraagt een dergelijk beleid om 'duidelijke keuzes', zoals het mogelijk blijven maken van een wooncarrière voor Schiedammers. "En ervoor te zorgen dat álle Schiedammers mee kunnen blijven doen in de samenleving."

Om alle plannen uit de zomernota te kunnen uitvoeren, komt de gemeente nog ongeveer negen ton te kort, zo stelt B&W. De komende tijd werkt het college daarom aan een sluitende begroting voor de plannen.

Volgens B&W gaat het steeds beter met de stad. "Schiedam wordt aantrekkelijker. De vraag naar goede en nieuwe woningen groeit. De stad is vanwege de gunstige ligging aantrekkelijk voor ontwikkelaars en bedrijven. De toenemende behoefte van bedrijven aan personeel is een kans om meer Schiedammers te laten meedoen. Tegelijkertijd is de vraag naar woningen groter dan het aanbod en is er een risico dat groepen worden uitgesloten van deelname aan de samenleving."

Uit de jaarlijkse 'Staat van de stad', waarmee de ontwikkelingen in Schiedam in beeld worden gebracht, blijkt dat de Schiedamse bevolking jonger en diverser wordt. Andere elementen die het college uit deze inventarisatie haalt zijn het feit dat 'veel Schiedamse huishoudens een wooncarrière hebben gemaakt' en dat 'de werkgelegenheid toeneemt en meer inwoners een baan hebben'. "Een goede en gevarieerde woningvoorraad én het hebben van werk of het volgen van een opleiding, zijn gunstig voor Schiedammers en voor de stad. Dit gegeven is belangrijk om Schiedam gereed te maken voor een duurzame toekomst."

In de Zomernota 2020 staan de ambities van het college voor volgend jaar. B&W zet de komende tijd naar eigen zeggen verder in op vier opgaven. "De rode draad in die opgaven is dat actief wordt samengewerkt met Schiedammers, ondernemers en partners."

"In 2020 wordt stevig ingezet op het versterken van de sociale veerkracht van Schiedammers. Schiedam moet nog meer een stad worden, waarin echt iedereen kan meedoen. Daarvoor zijn onder andere méér goede woningen nodig. Ook een duurzaam goed bereikbare stad met duurzame mobiliteit ziet het college als een belangrijke opgave. Net als het stimuleren van meer klimaatbewuste maatregelen door Schiedammers en ondernemers."

Het college wil door met het aantrekkelijker en eigentijdser maken van het A20-gebied, de binnenstad en Nieuw-Mathenesse. "Daar waar mogelijk wordt ingezet op het versneld behalen van resultaten, bijvoorbeeld met de bouw van woningen en de ontwikkeling van het A20-gebied."

De investeringen in de stad moeten niet leiden tot hogere lasten voor de Schiedammers, aldus het college. "De financiële positie van Schiedam moet solide zijn voor de komende jaren. De gemaakte keuzes zijn gebaseerd op data van en prognoses voor de stad en het college komt de afspraken uit het Collegeprogramma 2018-2022 na. Daarin staat dat de komende vier jaar wordt ingezet op de duurzame, stedelijke ontwikkeling en sociale ontwikkeling van de stad."

In de Schiedamse gemeenteraad komt de Zomernota aan de orde op 26 juni (raadscommissie) en 2 juli (raadsvergadering). Het is het moment voor de raad om voorkeuren aan te geven en prioriteiten te stellen. De uiteindelijke begroting wordt in november 2019 in de raad behandeld.Gerelateerd