AOV teleurgesteld over vertrek Post

25-09-2018 Politiek Ingezonden

Een foto uit verenigder tijden: bij de presentatie van de gezamenlijke lijst in november vorig jaar


De fractie en wethouder van AOV reageren op het gisteren aangekondigde opstappen van Anneke Post uit de AOV-gelederen.


INGEZONDEN - Het AOV is teleurgesteld over de keuze die haar fractielid Anneke Post heeft gemaakt.
Wij zijn de verkiezingen in gegaan met als motto het binden van de lokale krachten, een einde maken aan versplintering van de raad. Samen ben je sterk en heb je daadkracht. Daadkracht in woord en daad, en daar heeft de fractie vanaf het begin hard aan gewerkt.
Dit betekent dat ook van elk fractielid het nodige wordt gevraagd. Het volgen van inwerkprogrammaʼs, dossierkennis opdoen en vooral samen als team te handelen hoort hier ook bij. De fractie AOV heeft samen met haar leden en de wethouder stappen gezet om met elkaar alles goed neer te zetten, zichtbaar te zijn in de stad en voor al haar inwoners aanspreekbaar en bereikbaar te zijn. Binnen de fractie zijn taken verdeeld waarvan de verwachting was dat iedereen hiermee aan de slag zou gaan. Helaas heeft Anneke Post hier een andere uitleg aan gegeven.
Wij betreuren de keuze die ze gemaakt heeft, ze heeft ons altijd voorgehouden dat ze dit nooit zou doen, tenslotte werken AOV en Leefbaar Schiedam al jaren samen en vormen
nu een fractie in goede harmonie, hetgeen ook zo blijft. AOV en Leefbaar Schiedam zijn een, onder de vlag AOV.
We hebben geprobeerd te bemiddelen maar daar is zij niet op ingegaan. De fractie AOV blijft staan waarvoor zij in de raad is benoemd en kan op dit moment niet anders dan de beslissing van Anneke Post respecteren.
Onze deur blijft voor haar openstaan.

Catelijne de Groot, wethouder
Cock de Jong, fractievoorzitterGerelateerd