Anouschka Biekman (D66) wil extra campagne tegen discriminatie

19-06-2020 Politiek Redactie


SCHIEDAM – Zo’n dertig procent van de Schiedammers met een migratieachtergrond voelt zich niet thuis in Schiedam. Dat staat in “De Staat van Schiedam 2020”. In 2017 stelde de Onderwijsinspectie vast, dat op basis van een internationale vergelijking Nederlandse jongeren minder burgerschapskennis en -vaardigheden hebben dan leeftijdsgenoten in andere landen. De fractie van D66 vindt dit een zorgelijke ontwikkeling en wil graag dat racisme en discriminatie structureel op scholen in Schiedam worden behandeld. Dit naast de lessen die al verzorgd worden door Radar, tegen discriminatie en uitsluiting. Raadslid Anouschka Biekman van D66 stelde er deze week vragen over aan het college.

Biekman start in haar vragen met een ‘open deur’, waarop het college niets anders kan dan het ermee eens zijn: "Is het college het er mee eens, dat racisme en discriminatie verwerpelijk zijn en een ernstige belemmering vormen in ons streven naar een inclusief Schiedam?’’

Vervolgens vraagt ze op hoeveel scholen in Schiedam hieraan aandacht besteed wordt en wat het effect is van de lessen van Radar. Daarnaast wil Biekman graag weten wat het college gaat doen om Schiedammers met een migratieachtergrond zich meer te laten thuis voelen in Schiedam. Tenslotte vraagt ze om de doelgerichte campagne om racisme en discriminatie op alle scholen te behandelen.

Het is even afwachten op de antwoorden van het college, maar het staat Biekman natuurlijk vrij om bij een eerstvolgende raadsvergadering met een initiatiefvoorstel te komen rond dit onderwerp. De gemeenteraad is immers formeel ‘de baas van de stad’.Gerelateerd