Alleen SP en PS noemen hun wethouderskandidaten

07-03-2018 Politiek Kor Kegel

SCHIEDAM – De zittende SP-wethouder Alexander van Steenderen zal na de raadsverkiezingen opnieuw de wethouderskandidaat voor de SP zijn. Progressief Schiedam noemt twee wethouderskandidaten, lijsttrekker Frans Hamerslag en de nummer zes op de kandidatenlijst, Stefan Bergman. Alle andere partijen vinden het prematuur op namen te noemen.

Dat antwoorden de lijsttrekkers op de achtentwintigste vraag in het project ‘Elke dag een vraag’.

Toelichting op de vraag:

Vóór 2002 waren de wethouders tevens lid van de gemeenteraad. De Wet Dualisering Gemeentebestuur maakte daar een eind aan. Wethouders hoeven sindsdien niet meer op de kandidatenlijst te hebben gestaan en ze kunnen zelfs van buiten de politiek komen en ook van buiten Schiedam.

Daar heeft Schiedam al voorbeelden van gehad. Marius Heijenk, wethouder voor Leefbaar Schiedam in 2003 en 2004, kwam uit Rotterdam. Wil Vissers, wethouder voor Groen Links in 2010 en 2011, kwam uit Noord-Brabant. Johan Grijzen, wethouder voor Groen Links van 2011 tot 2014, kwam uit Rotterdam.

Voor de kiezers heeft het minder duidelijkheid opgeleverd. Tot de invoering van de dualisering van het gemeentebestuur was het een ongeschreven regel dat de lijsttrekker de meest waarschijnlijke wethouderskandidaat van een politieke partij was. Was een partij groot genoeg voor meer wethouderszetels, dan kwamen in de praktijk de kandidaten na de lijsttrekker het eerst in aanmerking. Meestal was dat zo.

Ik merk op de sociale media een behoefte om te weten wie de wethouderskandidaten zijn. Dat kan zelfs bepalend zijn voor de stem die kiezers uitbrengen. Ik begrijp dat veel mensen vooraf al willen weten wie er in het college van B&W komen.

Maar ik begrijp ook de politieke partijen die zeggen dat het niet om de poppetjes gaat, maar om de inhoud, om het beleid, waarvoor het verkiezingsprogramma de fundamenten legt.

Daarnaast is het zo dat bij de coalitiebesprekingen onderhandeld wordt over de wethoudersposten en dat van tevoren niet bekend is welke portefeuille(s) een partij weet te verkrijgen. Voor elke portefeuille wordt de meest deskundige bestuurder gezocht.

Dit alles overwegende leg ik toch de volgende vraag voor. Ik ben benieuwd of u namen kunt noemen.

De vraag:


Kunt u nu reeds aangeven wie uw (meest waarschijnlijke) wethouderskandidaat is? En in het geval uw partij meer wethouders mag leveren, wie de andere kandidaten zijn?

De antwoorden:Marcel Bregman, Democraten ’66 (D66):

D66 heeft meerdere geschikte kandidaten beschikbaar voor een wethouderschap. Afhankelijk van het advies van een selectiecommissie en het uiteindelijk resultaat (portefeuille en samenstelling college) zullen wij de meest geschikte kandidaat voordragen. D66 vindt dat kandidaten bij voorkeur uit Schiedam moeten komen.


Petra Zwang, Partij van de Arbeid (PvdA):

Het is net als bij landelijke verkiezingen waar je niet de ministers kiest, maar kamerleden. Bij deze verkiezingen kiest de Schiedammer raadsleden. De PvdA wil geen voorschot nemen op de uitslag. Voor de PvdA Schiedam is van belang dat de juiste persoon op de juiste plek zit. Dat wil zeggen met kennis van Schiedam en de Schiedammers en uit Schiedam afkomstig. Dit zijn dezelfde criteria die wij onze kandidaat-raadsleden voorleggen.


Hakan Kucuk, Socialistische Partij (SP):

De SP Schiedam zou graag zien dat Alexander van Steenderen ook in een volgend college namens de SP aanschuift als wethouder. Alexander van Steenderen is dan ook onze eerste wethouderskandidaat. Mocht de SP meer wethouders mogen leveren, dan hebben we zowel op de lijst als buiten de lijst meerdere geschikte kandidaten die de functie van wethouder kunnen bekleden.


Onno Spek, Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD):

De VVD staat voor de democratie. De kiezer is de baas, uiteindelijk zal hij of zij in het kieshokje bepalen hoeveel zetels onze partij krijgt. Vooruitlopen op de uitslag en of er een wethouder geleverd kan worden doet de VVD niet.


Catelijne de Groot, Algemeen Ouderen Verbond (AOV):

Nee, het AOV zal daar nu nog geen antwoord op geven; het gaat inderdaad om de inhoud en het beleid waarvoor het verkiezingsprogramma de fundamenten legt en (nog) niet om de ‘poppetjes’.

Wel heeft het AOV op haar kieslijst en in haar gelederen alle kwaliteit en capaciteit in huis om wethouderskandidaten te leveren. Logisch is dat de meest deskundige persoon afhankelijk van de uitslag van de verkiezingen en de onderhandelingen voor een wethouderspost in aanmerking komt.


Patricia van Aaken, Christen-Democratisch Appèl (CDA):

Nee.


René Karens, Groen Links:

Groen Links staat voor open en transparante politiek. Daar hoort ook een correcte wijze van wethoudersselectie bij. Een wethouderskandidaat aanwijzen zonder gedegen procedure is niet aan de orde. Op basis van een profiel dat besproken is met onze leden, is een selectieprocedure gestart om geschikte kandidaten te selecteren. Welke van de kandidaten voorgedragen wordt, hangt uiteraard af van de wens van de kiezer en de daaropvolgende onderhandelingen tussen partijen.

Groen Links zal daarom voor de verkiezingen geen kandidaat presenteren. Dit past ook bij de opvatting dat de keuze voor de wethouder uiteindelijk door de nieuwe fractie wordt gemaakt.


Frans Hamerslag, Progressief Schiedam (PS):

Progressief Schiedam is voorstander van het dualistisch systeem. Hiermee kan op effectieve en rechtvaardige wijze invulling worden gegeven aan de uitvoerende rol van het college en de controlerende rol van de raadsleden.

Bij het formeren van het college is het van belang dat er goede inhoudelijke portefeuilles worden samengesteld en dat hier vervolgens vakkundige wethouders bij gevonden worden.

Progressief Schiedam heeft een goed uitgebalanceerde kandidatenlijst. Twee van deze kandidaten zijn beschikbaar voor de wethoudersfunctie. Het zijn lijsttrekker Frans Hamerslag en de nummer 6 van de lijst, Stefan Bergman.

Progressief Schiedam schuwt het niet om zo nodig een wethouderskandidaat van buiten voor te dragen. Om deze reden heeft Progressief Schiedam buiten de kandidatenlijst voor de verkiezingen om, de beschikking over externe, gemotiveerde wethouderskandidaten. Om begrijpelijke reden van privacy ten opzichte van de huidige werkgevers zullen wij deze namen hier niet noemen.


Robert Berns, Christen Unie - Staatkundig Gereformeerde Partij (CU-SGP):

Nee!


Andreas Rose, Lokaal Onafhankelijk Schiedam (LOS):

Bij burgemeestersbenoemingen is absolute geheimhouding verplicht. Het afbreukrisico voor iemand wiens naam genoemd wordt en die het – om wat voor reden dan ook – niet wordt, is heel groot. Dat geldt wat ons betreft ook voor wethouders. Daarom gaan wij vooraf geen namen noemen.

Wij willen wel duidelijk maken dat geen van onze kandidaten de ambitie heeft om wethouder te worden. Het zou zo maar kunnen dat de volgende coalitie uit meer dan vier partijen bestaat. Dat elke partij dan ook maar een wethouder moet leveren, is wat ons betreft geen uitgemaakte zaak.

Wij blijven bij het standpunt dat vier wethouders het maximum is voor een gemeente als Schiedam. Hiermee willen we overigens niet zeggen dat LOS geen wethouder zou kunnen of willen inbrengen in de coalitie-onderhandelingen.


Mahmut Erdem, Denk:

Hier heb ik momenteel geen antwoord op.


René Janssen, Sociaal Liberaal Verbond (SLV):

In het gemeentelijk stelsel is de raad het hoogste orgaan. De wethouders voeren uit. Dat betekent dat kundige wethouders nodig zijn, die minimaal het niveau van de hoogste ambtenaren hebben. De raad beslist, de wethouders zijn bij de kaderstelling van de raad volstrekt onbelangrijk. Wethouders van buiten kunnen dat net zo goed. Het kan zelfs voordelen hebben alleen buitenstaanders te benoemen. Dit kan uitstekend onderbouwd worden.

Op deze vraag zullen wij verder niet ingaan, omdat het de kiezers miskent.


Maarten Reuderink, Ouderenpartij Schiedam:

De Ouderenpartij Schiedam heeft op dit moment geen wethouderskandidaat op het oog.

Constatering Kor Kegel:


Nee, antwoorden het CDA en de CU-SGP kortweg op de vraag of ze al hun wethouderskandidaten kunnen noemen. Denk heeft er geen antwoord op en de Ouderenpartij heeft thans geen kandidaat op het oog.

Alleen de SP en PS noemen namen. De SP komt met de zittende wethouder Alexander van Steenderen, die van de socialisten nog een termijn mag krijgen, en PS zou lijsttrekker Frans Hamerslag en nummer zes Stefan Bergman kandideren. Beide partijen geven aan meer kandidaten te kunnen vinden, zoals ook andere partijen aangeven.

De lijsttrekkers hebben verschillende redenen om nog geen namen te noemen. Het hangt van de verkiezingsuitslag af en ook van verdeling van de wethoudersposten – bij elke post hoort de meest deskundige persoon. D66 vindt wel dat wethouders bij voorkeur uit Schiedam moeten komen.