Zwembadvrienden verheugd over initiatief De Taaltuin

03-11-2018 Onderwijs Ingezonden

INGEZONDEN - Het bestuur van de stichting Vrienden van Zwembad Zuid reageert op het bericht dat De Taaltuin zwemlessen verzorgt aan kinderen uit groep 7 en  8 die van huis uit nog niet hebben leren zwemmen

"Het bestuur van de stichting Vrienden van Zwembad Zuid is verheugd te lezen op Schiedam24.nl (zie hier) dat obs De Taaltuin uit Nieuwland, als eerste school start met het oppakken van schoolzwemmen op een wijze die anders is dan voorheen. Sinds 2013, vanaf de heropening van Zwembad Zuid na de reconstructie van het bad, heeft de vriendenstichting zich ingezet en politieke druk uitgeoefend om tot herinvoering te komen van het schoolzwemmen met als doel dat alle leerlingen bij het verlaten van de basisschool tenminste over een zwemdiploma A beschikken.

Het is een goede zaak dat uiteindelijk de gemeente en Optisport onderzoek hebben verricht naar het aantal leerlingen op de basisschool zonder diploma, ook aan het eind van de basisschool. Tegelijkertijd is het verheugend dat de school begrijpt dat het bij de kinderen niet alleen gaat om het diploma, maar ook over het in- en opvoeren van bewegingsonderwijs.

We zijn verheugd dat De Taaltuin met de zwemlessen begint voordat de discussie plaatsvindt in de raadszaal over de herinvoering van schoolzwemmen. De Taaltuin laat zien dat het op een andere wijze kan, dat vervoer niet de bottle-neck is en dat - met een fikse korting van Optisport - er ook voor andere scholen in Schiedam mogelijkheden zijn.

De Vrienden van Zwembad Zuid vinden het belangrijk dat Zwembad Zuid ook mogelijkheden heeft om aanmeldingen van andere scholen en groepen te kunnen oppakken.  Op vrijdagmiddag is er plaats in Zwembad Zuid om dit mogelijk te maken. De aanvraag was oorspronkelijk voor dat bad bedoeld, maar is doorgeschoven naar Zwembad Groenoord. De vrienden roepen de scholen in Schiedam op: meldt u aan, goed voorbeeld doet volgen."Gerelateerd