Optimale veiligheid in hele havengebied

22-11-2019 Onderwijs Kor Kegel

Marco Kemmers op de RDM Training Plant

Aan de overkant van de Nieuwe Maas zien we vanaf de Mercuriusweg een bijna poëtisch industrieel complex. Het is de RDM Training Plant. Het staat er nog niet zo lang. Toen scheepswerf Gusto nog de Rotterdamsche Droogdok Maatschappij als overbuurman had, keken we vanuit Schiedam aan tegen massieve bebouwing, vanwaar achter de Spido tevoorschijn kwam om de fabrieksarbeiders uit Schiedam en Vlaardingen op het Hoofd af te zetten.  

De RDM Training Plant is de voormalige rubberfabriek van Shell-Pernis die vlakbij de uitgang van de Beneluxtunnel stond. De rubberfabriek is van alle asbest ontdaan, ontmanteld en op het RDM-terrein opnieuw opgebouwd om als realistische oefenlocatie te dienen, vergelijkbaar met de installaties op de petrochemische fabrieken in de Botlek en Europoort. Hier kunnen techniekstudenten en jongeren uit het beroepsonderwijs (mbo, hbo) zich fysiek voorbereiden op hun toekomstige werkplek en op de strenge veiligheidscultuur die bij de Rotterdamse haven past. Voorts zet de RDM Training Plant met om- en bijscholing de deur open voor werkzoekenden naar een baan in de procesindustrie. Bestaand personeel van de Rotterdamse havenbedrijven kan er ook terecht om zich in hun vak bij te spijkeren.  

Marco Kemmers heeft hier op het bedrijventerrein van Heyplaat de bijzondere functie om bij te dragen aan optimale veiligheidsbeheersing in het gehele Rotterdamse havengebied. Als directeur van Deltalinqs Training & Services (DT&S), waarvan de RDM Training Plant een onderdeel is, zorgt Marco Kemmers ervoor dat huidige en toekomstige medewerkers in de procesindustrie getraind worden om zo efficiënt mogelijk te werken volgens de hoogste en meest actuele veiligheidseisen. 
Het zijn bedrijfsspecifieke trainingen, bedoeld voor personeel in de petrochemische en procesindustrie. De vereisten komen immers op een steeds hoger niveau te liggen.  

Op de RDM Training Plant komen per jaar 2500 scholieren, studenten en professionals om zich de hoogste veiligheidsmaatstaven eigen te maken, die als het aan de overheid en het Rotterdamse bedrijfsleven ligt, standaard worden voor de complexe en risicovolle omgeving van de procesindustrie.  

Marco Kemmers is nu anderhalf jaar directeur van DT&S, waar een blokkig kantoor met studieruimtes is neergezet naast de omgebouwde rubberfabriek van Shell. “Op raffinaderijen behoort iedereen de beste kennis te hebben van veiligheidspreventie en te nemen maatregelen”, zegt Marco Kemmers. “Daarom geven we hier ‘real life’ trainingen. We leiden geen lassers op, want lassen is een beroepsvaardigheid. Maar we leren wel waar flensmonteurs aan moeten denken als ze een besloten ruimte openen, of hoe lasten zich moeten verhouden tot de kranen wanneer je de strop aanschuift. Vorkheftruckchauffeurs leren zich behendig en verantwoord door complexe installaties heen te bewegen.”  

De RDM Training Plant is eigendom van de stichting DT&S. En de exploitatie is als BV weer een joint venture, voor 51 procent van Deltalinqs, belangenbehartiger van het Rotterdamse havenbedrijfsleven, en voor 49 procent van Training en Event Management BV (TEM) waar Marco Kemmers de algemeen directeur is. TEM levert het personeel om de plant te kunnen exploiteren. De training plant produceert niet, maar is in feite in continu onderhoud vanwege alle veiligheidstrainingen. De plant leert derhalve alles aan over veilige productie in vergelijkbare omstandigheden elders.

De plant heeft de potentie een Regionaal Safety Centre (RSC) te worden, zoals Shell en BP er al een hebben en ExxonMobil er zojuist een heeft geopend. Marco Kemmers: “Wie eenmaal ervaring heeft opgedaan in een RSC, is allround. Die kan bij elk bedrijf binnenkomen.”

Zelf heeft hij ruime ervaring opgedaan bij Shell en Hexion in operationele en managementfuncties. Gevolg is dat hij precies aanvoelt op welke niveaus de bedrijven in de Botlek, Europoort en de Maasvlakte behoefte aan meer deskundigheid hebben. Met dat inzicht is hij kind aan huis bij de meest uiteenlopende bedrijven in de haven.  

RDM Training Plant wordt mede mogelijk gemaakt door twee ministeries, de gemeente Rotterdam, Havenbedrijf Rotterdam NV, de branchevereniging voor ondernemers in de procesindustrie VOMI en het regionale beroepsonderwijs (Albeda en Zadkine). Grote bedrijven in de mainport Rotterdam steunen het project.

Bekijk de foto'sGerelateerd