Meeste hoogopgeleiden in Waterweggebied in Schiedam

29-10-2019 Onderwijs Redactie


SCHIEDAM – Schiedam kent meer hoog opgeleide inwoners dan Vlaardingen en Maassluis. En ook meer laagopgeleiden.

Die informatie is beschikbaar gekomen door een eenmalige dienst van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Voor tachtig gemeenten heeft het CBS per wijk en buurt de verdeling van het opleidingsniveau van de bevolking tussen vijftien en 75 jaar in beeld gebracht. De Vereniging voor Statistiek en Onderzoek (VSO) had het CBS daar namens deze gemeenten om gevraagd. Opleidingsniveau is een belangrijk kenmerk in de onderzoeken die gemeenten uitvoeren.

Basis voor de inventarisatie is het Stelsel van Sociaal-Statistische Bestanden (SSB). Daarin zitten veel gegevens over onder meer werk, uitkeringen, inkomen, ziekenhuisopnames en opleidingen van de Nederlanders. Door de combinatie van deze bronnen wisten de onderzoekers van het CBS een gedegen inschatting te maken van het opleidingsniveau van 11,5 miljoen Nederlanders. Onder meer Rotterdam en Amsterdam ontbreken nog in het overzicht. Eerder was alleen de Enquête Beroepsbevolking (EBB) beschikbaar als bron met gegevens over opleidingsniveau. De EBB is een steekproef van honderdduizend mensen, met alle beperkingen vandien.

De verschillen tussen de drie Waterwegsteden zijn overigens gering. Steeds geldt dat ongeveer 35 procent laag is opgeleid, 45 procent middelbaar en twintig procent hoog.

In Schiedam is 20,4 procent van de mensen hoog opgeleid, dat wil zeggen dat een opleiding aan hbo of universiteit is afgerond. In Maassluis geldt dat voor 20,1 procent van de inwoners, in Vlaardingen voor 19,4 procent.

Van de bijna zestigduizend Schiedammers die meetellen in de cijfers is 36,6 procent laag opgeleid. Dat wil zeggen dat de mensen een mbo1-diploma of ‘lager’ hebben. In Maassluis geldt dit voor 35,7 procent van de mensen, in Vlaardingen voor 34,7 procent. Logische conclusie is dat de groep mensen met een opleiding op het niveau havo/ vwo of mbo in Vlaardingen het grootst is.

Het overzicht geeft ook een indruk hoe de mensen met meer of minder opleiding over de stad zijn verdeeld. Zo valt op dat in de Gorzen nog altijd de meeste mensen wonen met een lage opleiding: ruim 47 procent, in west is dat ruim dertig procent. In de buurten tussen het centrum en west, de Brandersbuurt, rond de Plantage en rond de Westvest, is 38 procent van de mensen hoog opgeleid, tegen nog geen twaalf procent in de Gorzen. Waarbij overigens de flats aan Havendijk en Maasboulevard niet zijn meegeteld. Het Oranjekwartier, in west, kent de meeste hoogopgeleiden, met ruim 56 procent van de mensen tussen vijftien en 75 daar. In de Nolensbuurt (tussen Nieuwe Damlaan en Parkweg) in Nieuwland en in Groenoord-Zuid geldt als enige wijken in de stad dat daar meer dan de helft van de mensen laag is opgeleid.
Gerelateerd