Leerplicht wordt Leerrecht

15-06-2020 Onderwijs Redactie


SCHIEDAM - Regionaal Bureau Leerplicht+ heeft een nieuwe naam: Leerrecht.

De naamsverandering werd enkele maanden geleden al doorgevoerd en heeft zich nu vertaald in een nieuwe website.

Met de naamsverandering willen de betrokkenen uitdrukken dat leren voor kinderen en jongeren niet een plicht is, maar een recht. "Om hun talenten te ontdekken én te ontplooien voor een goede toekomst", aldus de gemeente Schiedam.

Verder maakt vanaf januari het Steunpunt Jongeren deel uit van Leerrecht. "Daarmee is er een aansluitende aanpak voor kinderen vanvijf tot 23 jaar in de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam" ontstaan.

De website van Leerrecht geeft jongeren, ouders en scholen praktische informatie en antwoorden op vragen over zaken als leerplicht, verlofregelingen en vrijstellingen. Ook kunnen jongeren zich er oriënteren op verschillende opleidings- en stagemogelijkheden in de regio.

Leerrecht zet zich in om schoolverzuim tegen te gaan, schooluitval te voorkomen en jongeren te begeleiden naar een positieve, zelfstandige toekomst. Leerlingen van vijf tot zestien jaar zijn leerplichtig. Jongeren tussen de zestien en achttien jaar die nog geen startkwalificatie hebben behaald. zijn kwalificatieplichtig.

Vanaf achttien jaar zijn jongeren niet meer wettelijk verplicht om naar school te gaan. "De gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam willen voortijdig schoolverlaten van jongeren tegengaan en ervoor zorgen dat een zo groot mogelijk aantal jongeren een startkwalificatie behaalt, zodat hun kansen op een baan optimaal zijn", aldus de gemeente in een aankondiging.Gerelateerd