Gymnasiumrector: 'Docenten, sta open maar blijf jezelf!'

02-03-2019 Onderwijs Ingezonden


INGEZONDEN -  Benedict Hamans is rector van het Stedelijk Gymnasium. Hij reageert op de polemiek in de pers en op sociale media over het meldpunt voor indoctrinatie door leraren, opgezet door een van de leerlingen van het Schiedamse gymnasium.

Volgens één van mijn leerlingen, Mats, is er sprake van linkse indoctrinatie die een landelijk meldpunt rechtvaardigt. Het is niet nieuw, landelijk is dit standpunt al eerder op de politieke agenda geplaatst. Het is wel nieuw voor mijn school waar een grote diversiteit aan leerlingen kiest voor een gymnasiale vorming.

Een gymnasiumopleiding is de meest brede vorm van onderwijs in Nederland. De klassieke vorming verdiept het taalinzicht, scherpt het (analytisch) vermogen en vergroot de culturele bagage van onze leerlingen. Het gaat daarbij vooral om een beschouwelijke manier van denken, gebaseerd op een onderzoekende instelling en een kritische blik op de wereld, dichtbij en verder weg.

De bestudering van de klassieke talen brengt de leerlingen in aanraking met de klassieke vragen op filosofisch, ethisch en politiek terrein. Vragen die sinds het bestaan van het gymnasium aan actualiteit weinig hebben ingeboet. Het bestuderen van deze vragen stimuleert de leerlingen intellectueel en ook moreel te zoeken naar passende antwoorden in deze tijd. Indoctrinatie staat hiermee wel op heel gespannen voet.

Leerlingen hebben bij ons recht op het beste onderwijs van de beste docenten. Docenten die vanzelfsprekend excelleren in hun vakgebied, en leerlingen daarbij niet één waarheid presenteren maar juist die onderzoekende instelling stimuleren. Onze school is gekend vanwege het veilige leerklimaat. Een leerklimaat dat nodig is om argumenten te kunnen inbrengen waarop mogelijk anderen niet zitten te wachten. En om overwegingen te kunnen delen die voortkomen uit andere drijfveren dan die in de groep dominant zijn, zowel van leerlingen als van docenten. Het instellen van eerder genoemd meldpunt draagt juist niet bij aan dit veilig leerklimaat. Het kan leiden tot ongewenste ‘naming and shaming’.

Ik roep mijn docenten en alle docenten in Nederland daarom ook op om authentiek te blijven; blijf dichtbij je zelf en je eigen opvattingen. Het beste onderwijs is niet gebaat bij docenten die uit angst voor welk meldpunt of welke schandpaal dan ook, als angsthaas hun eigen opvattingen en overtuigingen voor leerlingen verborgen houden. Nee, docenten die juist in een open discours hun eigen standpunten – links of rechts – ter discussie durven stellen, maken leerlingen tot kritische mondige leerlingen. En is dat niet één van de belangrijkste opdrachten in het burgerschapsonderwijs?

En dit alles schrijf ik in de week van de mislukte top tussen Donald Trump en Kim Jong-un. Zonder daarbij pejoratieven te gebruiken, zijn dit geen leiders die ik als schoolleider zou willen navolgen. Een volgende aantekening voor ons gymnasium bij het meldpunt lijkt hiermee verzekerd.

Benedict Hamans - rector Stedelijk Gymnasium SchiedamGerelateerd