Digi & Taalhuis: voor al uw taalonderwijs en digitale vaardigheden

10-04-2019 Onderwijs Redactie

Herma Kramer, spil in Schiedams taalonderwijs en -ondersteuning


SCHIEDAM - Een spil in het koppelen van ieder die zijn Nederlandse taal en digitale vaardigheden wil verbeteren en wie daarbij behulpzaam kan zijn. Dat moet het Digi & Taalhuis worden. Het werd vanmiddag feestelijk geopend.

Dat gebeurde in de Korenbeurs, waar het Digi & Taalhuis op woensdagmiddag en vrijdagochtend te bezoeken is. Een 'dependance' blijft er op het Stadserf, waar in de Stadswinkel op het Stadserf op donderdagavond kan worden geïnformeerd naar alles wat met Nederlandse taal te maken heeft. Dat is de voortzetting van het Taal+-loket, dat in het Digi & Taalhuis wordt geïntegreerd. De vrijwilligers van het Taal+-loket zetten hun werk onder de vlag van de nieuwe organisatie voort. Zij zijn ook te vinden bij huisartsen in Schiedam.

Spil in het Digi & Taalhuis wordt Herma Kramer, benoemd tot coördinator. Zij is in dienst van de Bibliotheek Schiedam, dat een centrale rol in de bestrijding van laaggeletterdheid heeft in Schiedam. In Maassluis deed zij eerder als vrijwilliger bij het taalhuis aldaar ervaring op.

Wat zij gaat doen? Verbinden, koppelen, bij elkaar brengen. Want er is al heel veel op het gebied van taal in de stad. De vindbaarheid van dat aanbod, en de onderlinge afstemming, daar kan veel aan verbeteren. Zeker omdat de 'klanten' in het algemeen weinig ervaring hebben in het vinden van een cursusaanbod of andersoortige ondersteuning op het gebied van taal. Een concreet, meetbaar doel heeft zij nog niet voor ogen. In Vlaardingen werden vorig jaar zo'n honderd mensen geholpen aan een vorm van taalonderwijs of -ondersteuning en dat aantal lijkt haar voor Schiedam zeker ook haalbaar.

Voor taalonderwijs is in Schiedam een half miljoen euro beschikbaar, vertelt Jeroen Dejalle, die het Digi & Taalhuis vanuit de gemeente begeleidt. In heel Nederland trekt de overheid vanaf volgend jaar 25 miljoen euro extra uit, waarmee het budget naar 85 miljoen euro gaat. Volgens Dejalle moet het Schiedamse budget volstaan voor ongeveer vijfhonderd 'trajecten', afhankelijk van de duur van de cursus. Schiedam besteedt het verzorgen van taalonderwijs via een aanbesteding uit aan opleidingsinstituten. Dit jaar zijn daarvoor Zadkine, NL Educatie en Sagènn aangesteld.

Maar niemand hoeft zich te beperken tot taalonderwijs bij een van deze drie opleiders, aldus Kramer. Er is een groot aanbod van 'taalondersteunende trajecten', zoals taalcafés. De vraag is namelijk veel diverser. Er zit immers nogal een verschil tussen iemand zonder schoolervaring uit een ver buitenland of een hooggeschoolde nieuwkomer die voor werk of de liefde naar Nederland is gekomen. En vergeet niet dat er ook veel mensen wier wiegje in Nederland stond, de taal niet machtig zijn, zeker op schrift. Naar verluidt is een of vijf van de Schiedammers te typeren als laaggeletterd.

Dit alles betreft de begeleiding van mensen die Nederlands willen leren of hun spreek-, lees- of schrijfniveau op willen krikken, buiten de inburgering om. Vluchtelingenwerk zet zich in waar het gaat om taalonderwijs dat nodig is om het inburgeringsexamen te halen.

Maar om mensen te bekrachtigen in het gebruik van hun taal gaat het om meer dan een taalcursus, aldus Dejalle. Daarom zou het in zijn ogen ook wat onzinnig zijn een doel te stellen als het verzorgen van een x-aantal taaltrajecten. Het gaat om het bezig blijven met taal, en dat is hard nodig, want ieder die wel eens een cursus – of de middelbare school – heeft gedaan weet hoe hard kennis en kunde wegzakt als het niet wordt gebruikt. Daarom wil Kramer ook volop inzetten op het koppelen van zogenaamde taalmaatjes aan mensen die hun Nederlands willen verbeteren. Ook Dejalle onderkent dat het werk aan taal vooral 'na de cursus gebeurt'. “Ik zie nog heel veel kansen om juist daar iets te betekenen.” Dat kan gaan van Stroomopwaarts dat taal concreet inzet – en een niveau eist – om te kunnen solliciteren, tot allerhande vormen van samenwerking en ontmoeting waarin taal actief wordt ingezet. Zelfs taal en sporten schijnt in Rotterdam een vorm te zijn die mensen helpt om hun verworven taalvaardigheid actief in te zetten en te versterken.

En oh ja, het Digi & Taalhuis wil mensen ook op weg helpen naar digitale taalvaardigheid, dus wegwijs weten op de computer.

Het Digi & Taalhuis wil met een groot aantal partners in de stad en omgeving samenwerken. Daaronder genoemde instanties als Vluchtelingenwerk en Stroomopwaarts, maar ook Humanitas, Meredia, de Lions, Dock, Seniorenwelzijn en meer, zoals scholen, huisartsenpraktijken en het ziekenhuis en ook bedrijven als Gom, Bek en Irado.Gerelateerd