Cyclaamrode muren, grote kinderen en kansen om te durven: de Singelschool

09-01-2018 Onderwijs Redactie

Inge Werneke waakt met Liesbeth Akkerman en Peet Marijnen over de kinderen van de Singelschool; op de achtergrond de dames van de kinderraad met Wim Speksnijder

SCHIEDAM – Een bijzonder moment in het leven van de kinderen van de Singelschool: vandaag namen zij hun nieuwe schoolgebouw aan de Singel in gebruik. Voor de kleinsten onder hen was het voor het eerst in hun schoolcarrière dat ze niet naar school gingen in een veredelde portacabin, maar in een echte school, kleurrijk, warm, schoon en verzorgd.

Want het had wat voeten in de aarde eer de nieuwbouw van de Singelschool klaar was voor gebruik. Maar na 3,5 jaar bivakkeren in een tijdelijk noodgebouw aan de Buitenhaven, konden de kinderen vandaag hun ogen uitkijken in de nieuwbouw.

De juffen en meesters hadden dat kort voor de kerstvakantie al gedaan – en soms namen ze enkele leerlingen mee om te kijken in het nieuwe gebouw. Gisteren pakten zij verhuisdozen uit en richtten hun klassen in.

De school over drie verdiepingen kent veel lichte kleuren, maar ook fel cyclaam, met veel doorkijkjes en een 'huiskamer'. Zelfs het schoolplein is al klaar. Wat ontbreekt: het oude klassieke schoolbord – lesgeven op de Singelschool gaat voortaan alleen op digiborden.

Vandaag was de 'officiële' ingebruikname van de school. Met een echt beginmoment in de aula annex sportzaal annex het theater van de school. Directrice Inge Werneke vertelde het 'sprookje' van de nieuwe school, waarna bleek dat sprookjes uitkomen. Samen met locatieleider Liesbeth Akkerman en conciërge Peet Marijnen waakt zij over het welzijn van de leerlingen, zo legde ze uit. Ze tipte nog eens de schoolregels aan en refereerde aan het schoolmotto: denken, durven, doen. Dat durven zal vooral tot uitdrukking komen op het toneel in die mooie gemeenschappelijke ruimte.

Wim Speksnijder was veertig jaar lang leraar op de Singelschool en vertelde op vragen van leerlingen van de kinderraad hoe hij ooit op school was begonnen. Hij vond het wel heel leuk om op zijn 'oude' school, waar hij als kind 'onderwijs had genoten', aan het werk te gaan. Pas vorig jaar ging hij met pensioen. Een van de kinderen vroeg of hij de oorlog nog had meegemaakt – want er was verteld dat de school in de oorlog gevorderd was door de Duitsers. Nee, zo oud is Speksnijder niet, maar hij wenste van ganser harte toe dat geen van de kinderen voor hem, ooit in hun leven nog een oorlog zouden moeten meemaken. Een indrukwekkend moment.

Twaalf klassen vinden nu onderdak aan de Singel nummer 5. Drie daarvan huisden aan de overkant, groepen 8 die bij elkaar waren ondergebracht om onderwijs op niveau mogelijk te maken. (De klassen worden door elkaar gemengd om kinderen van drie niveaus bij elkaar te zetten). De kleinere kinderen krijgen nu dus voor het eerst sinds jaren weer te maken met de grootste basisschoolleerlingen – de groepen zeven waren en blijven gehuisvest in het gebouw van de Singelschool in de Galileïstraat. Ook aan de Buys Ballotsingel heeft de Singelschool nog een dependance. In totaal telt de school zo'n negenhonderd leerlingen en zeventig personeelsleden.

De nieuwbouw is gerealiseerd door Capelse Streekbouw, naar ontwerp van Frencken Scholl Architecten. De bouw vergt een kleine vijf miljoen euro, fors meer dan in eerste instantie werd begroot. Met name strenge eisen door een nieuw bouwbesluit en de hogere tarieven vanwege de ten tijde van de aanbesteding weer oplevende economie waren daar debet aan. Ook protesterende buren zorgden voor oponthoud tijdens de bouw. Zij vreesden verzakking van hun woning na de sloop van het oude schoolgebouw, meer dan honderd jaar geleden gebouwd.

De officiële opening van de school is aanstaande vrijdag, vanaf half drie. Alle ouders, buren en andere belangstellenden zijn dan welkom.

PS. Na plaatsing van dit artikel is de naam van de in eerste instantie foutief vermelde architect aangepast.Gerelateerd