Beste profielwerkstukken beloond op Spieringshoek

06-03-2020 Onderwijs Redactie

Bo Ebink (l) en Anna van Beusekom - op de foto hieronder Fleur van der Laan en Nicky van Nieuwenburg; foto's: Spieringshoek


SCHIEDAM - Hoe kun je het beste de diagnose endocarditis op de hartklep stellen? Welke problemen hebben starters op de huizenmarkt? Hoe denken Schiedammers over vluchtelingenstromen? Kunnen we de euro vervangen door een cryptomunt? Dit zijn voorbeelden van vragen die werden gesteld door de eindexamenleerlingen van scholengemeenschap Spieringshoek in hun profielwerkstuk. Fleur van der Laan en Nicky van Nieuwenburg (havo) en Anna van Beusekom en Bo Ebink (vwo) werden gisteren voor hun werkstukken beloond met de PWS-Award 2020.

Maanden zijn de leerlingen op de school voor havo en vwo beziggeweest met hun profielwerkstukken, zo weet ieder die hen ook maar enigszins van nabij heeft meegemaakt, die afgelopen maaden. Ze hebben een onderzoeksvraag opgesteld en zijn in tweetallen bezig geweest om het door hen gekozen onderwerp helemaal uit te diepen. Daarbij werd geen middel onbenut gelaten, zo laten de organisatoren van de 'profielwerkstukkenprijs' niet na te melden. "Leerlingen zijn op bezoek geweest bij de burgemeester om hem te bevragen over de vluchtelingenproblematiek, bij de TU Delft om te testen welke 3D-geprinte constructie het sterkst is en in het ziekenhuis om te onderzoeken welke methoden er allemaal zijn om endocarditis (een ontsteking in het hart) te diagnosticeren. Er werden verder ondernemingsplannen opgesteld om een groot festival voor jongeren te organiseren, verschillende koekjes gebakken om te zien wat het verschil is tussen deeg met gluten en zonder gluten en de problematiek van starter op de huizenmarkt werd doorgrond. Ook werd een klinisch geneticus bevraagd over het Lynch-syndroom, de ABN Amrobank over de voordelen en nadelen van het vervangen van de euro door de bitcoin en er werd een grote literatuurstudie gedaan naar de apartheid in Zuid-Afrika, waarbij de apartheid vanuit verschillende perspectieven is benaderd."

Al dat werk werd gisteren beloond. De vakdocenten uit het eindexamenjaar hadden de negen beste profielwerkstukken genomineerd voor de PWS-awards 2020. Voor het oog van hun ouders, medeleerlingen, docenten, de schoolleiding en een vakkundige jury van drie wetenschappers, mochten de genomineerden hun werkstuk presenteren. Het publiek werd daarbij schijnbaar moeiteloos meegenomen in het enthousiasme van de leerlingen en in de deskundigheid die zij zich de afgelopen tijd hebben verworven. Door het grote aanbod aan onderwerpen, was het volgens velen genieten geblazen er viel er gisteren veel te leren.

De jury koos 'na uitvoerig beraad' voor de duo's Fleur van der Laan en Nicky van Nieuwenburg, met hun werkstuk 'Starters: klaar voor de valse start?' en Anna van Beusekom en Bo Ebink met 'De betrouwbaarste onderzoeksmethode voor endocarditis op de hartklep'. Alle andere deelnemers hielden in ieder geval een persoonlijk juryrapport over aan hun deelname. Voor de school bewijst de avond dat 'de leerlingen hebben laten zien dat ze in staat zijn hun vakkennis toe te passen op thema’s die relevant zijn in de maatschappij waarin ze leven'. "De leerlingen gaan daarmee vanuit Spieringshoek goed voorbereid het vervolgonderwijs en de maatschappij in."

Bekijk de foto'sGerelateerd