B&W: herinvoering schoolzwemmen onwenselijk

27-10-2018 Onderwijs Redactie


SCHIEDAM - Herinvoering van het schoolzwemmen in Schiedam lijkt niet wenselijk. Dat valt te concluderen uit de reactie van B&W op een motie van de raad. Die vroeg om te onderzoeken of herinvoering van de zwemlessen op school wenselijk is.

Veel kinderen zitten nu op zwemles buiten de schooltijden en halen daar hun diploma's. De leiding van scholen zit niet te wachten op herinvoering omdat het veel tijd en aandacht kost en er zijn mogelijkheden om bij te springen voor de ouders die moeite hebben de zwemlessen te betalen. Schoolzwemmen opnieuw invoeren zou bovendien een flinke aanslag op de gemeentelijke financiën betekenen.

Dat zijn de elementen die het college aanvoert in reactie op de motie van Denk, die in juli door de raad werd aangenomen. Daarin werd gevraagd te onderzoeken wat er voor nodig is om het schoolzwemmen terug te krijgen in Schiedam en wat dat zou opleveren.

Het goede nieuws is dat van de leerlingen in groep 8 van de Schiedamse scholen, 85 procent een zwemdiploma heeft, zo blijkt uit een representatieve rondvraag van de gemeente. Eerder, in het voorjaar, concludeerde Optisport, uitbater van de twee Schiedamse zwembaden, dat 27 procent van de leerlingen in de groepen 5 tot en met 8 nog geen zwemdiploma had. Daaronder ook kinderen op zwemles. "Op slechts enkele scholen blijft het diplomabezit van de schoolverlaters achter bij dit gemiddelde", schrijven B&W. "Deze scholen hebben zelf maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat hun schoolverlaters zoveel mogelijk tenminste een A-diploma hebben behaald bij het verlaten van de basisschool."

Het idee om schoolzwemmen weer in te voeren werd voorgelegd aan de scholen. "Uit de reactie van zowel de schoolbesturen als de oudergeleding van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraden blijkt dat voor een herinvoering van het schoolzwemmen onder schooltijd weinig tot geen draagvlak bestaat." Als belangrijkste argument geven de scholen de tijd die gaat zitten in de lessen en het vervoer naar het zwembad en terug naar school. "Daarnaast bezitten veel leerlingen al een zwemdiploma en kan de zwemles eerder gezien worden als bewegingsonderwijs in het water dan als een waardevolle aanvulling op het lesprogramma." Er is nog een derde argument van de scholen: zij vinden de verantwoordelijkheid voor de veiligheid rond het zwemmen bezwaarlijk. B&W geven aan dat ze de medewerking van de scholen nodig hebben om schoolzwemmen in te voeren omdat het landelijk geen verplicht onderdeel van het onderwijsprogramma is.

Als zwemles vooral een verantwoordelijkheid is van de ouders, dan is het belangrijk deze ouders te overtuigen van het belang van de lessen. Optisport heeft daar werk van gemaakt, zeker sinds het schoolzwemmen in 2013 stopte. "Dit gebeurt tijdens ouderbijeenkomsten op de school", aldus het college in de reactie aan de raad. Verder zijn er mogelijkheden om gezinnen bij te staan die het moeilijk hebben zwemles te betalen. Het Jeugdfonds Sport en Cultuur biedt in samenwerking met het Fonds Schiedam Vlaardingen een regeling aan. Het regionale fonds verdubbelt het bedrag van 225 euro per kind dat het jeugdfonds beschikbaar stelt. "In 2017 hebben op deze manier 251 kinderen een vergoeding ontvangen", aldus B&W. "Voor het jaar 2018 ligt dit aantal op dit moment op 305 kinderen."

Het invoeren van schoolzwemmen kost voor Schiedam 385.000 euro per jaar, zo becijfert B&W door de kosten in 2012 (350.000,-) te corrigeren voor inflatie. "Hier is op dit moment in de programmabegroting 2019-2024 geen rekening mee gehouden."Gerelateerd