Alle scholen moeten ventilatie controleren

01-09-2020 Onderwijs Kor Kegel

Anouschka Biekman stuwt het denken over Frisse Scholen


SCHIEDAM – Alle scholen moeten vóór donderdag 1 oktober hun ventilatiesystemen hebben gecontroleerd. Mochten er problemen zijn, dan moeten ze nog deze maand contact opnemen met de GGD Rotterdam-Rijnmond.  

Dat blijkt uit de beantwoording door burgemeester en wethouders van schriftelijke vragen van D66-raadslid Anouschka Biekman in samenwerking met de eerste opvolger voor de D66-fractie, Zulfikar Güler.  

Het college van burgemeester en wethouders noemt in zijn antwoorden de meest recente ontwikkeling omtrent de luchtkwaliteit op scholen. Op maandag 17 augustus richtte de minister van bais- en voortgezet onderwijs en media, Arie Slob, een landelijk team op dat scholen moet helpen de ventilatie zo snel mogelijk op orde te krijgen. De leden van dit Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op Scholen gaan scholen helpen om minimaal te voldoen aan de bestaande wettelijke normen voor ventilatie. 

Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zijn die normen voldoende om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De GGD geeft advies over de maatregelen die de scholen kunnen nemen. Het college van B & W zegt de Schiedamse situatie nauwlettend te volgen.  

Maar er blijkt geen overzicht te bestaan van Schiedamse scholen die nog niet aan het programma van eisen voor Frisse Scholen voldoen. Er zijn wel afspraken gemaakt met de schoolbesturen om alle scholen op termijn Frisse School klasse b te laten worden. Als een school in aanmerking komt voor renovatie of nieuwbouw – daaraan ligt het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2021-2036 ten grondslag –, dan worden er gelijktijdig maatregelen genomen om de luchtkwaliteit te verbeteren. Het college werkt dat verder uit in de eerste IHP-uitvoering voor 2021-2024. Voor elk project wordt een business-case gemaakt.  

Bij het IHP 2021-2036 zijn duurzaamheid en luchtkwaliteit belangrijke punten van aandacht, zegt het college. Die thema’s zijn dan ook vast onderdeel van de te ontwikkelen business-cases voor alle onderwijshuisvesting. 
Op zeven scholen voor primair onderwijs zijn maatregelen uitgevoerd op het gebied van ventilatie, zonweringen en het plaatsen van CO2-meters. Vier nieuwe scholen werden meteen opgeschaald tot Frisse School, aldus het college.  

Het college antwoordt op de D66-vraag over de luchtkwaliteit op de Gelinckschool en Het Startblok – beide scholen waren getroffen door corona – dat de GGD bij de gedeeltelijke opening van beide scholen per 11 mei advies uitbracht over de ventilatie. Naar aanleiding van dat advies zijn de systemen anders ingesteld, “waardoor de aanwezige ventilatievoorzieningen zijn geoptimaliseerd en er maximaal wordt geventileerd.”Gerelateerd