Zuid-Holland heeft nieuw bestuur

20-08-2019 Nieuws Redactie


DEN HAAG - Zuid-Holland heeft een nieuw provinciebestuur. VVD, CDA, Groen Links, PvdA en Christen Unie/SGP vormen samen het nieuwe college van Gedeputeerde Staten.

Vandaag presenteerde de nieuwe coalitie het akkoord waarop zij elkaar vonden. Vijf maanden na de verkiezingen voor Provinciale Staten is Zuid-Holland de laatste provincie met een nieuw bestuur. Forum voor Democratie, grote winnaar van de verkiezingen, ontbreekt in de coalitie.

De nieuwe coalitie zegt te willen 'gaan' voor 'een optimale bereikbaarheid, schone energie voor iedereen en versterking van natuur, steden en dorpen'. Voor alle nieuwe plannen wil zij € 160 miljoen euro extra uittrekken. De totale begroting van de provincie is nu zo'n zevenhonderd miljoen.

"Zuid-Holland is de dichtstbevolkte provincie van Nederland met veel bedrijvigheid", zo stellen de fractievoorzitters. "De nieuwe coalitie gaat de komende vier jaar werken aan een goede balans tussen leefomgeving en economie." Als motto neemt de coalitie aan: 'Elke Dag Beter’.

De nieuwe coalitie kan rekenen op de kleinst mogelijke meerderheid van 28 zetels in Provinciale Staten. Dat telt 55 volksvertegenwoordigers.

Forum voor Democratie (FVD), nu de grootste partij in de Provinciale Staten, belandt in de oppositie. In eerste instantie maakte de partij deel uit van de coalitie-onderhandelingen, samen met VVD, CDA en Christen Unie/SGP. De partijen kwamen niet tot een akkoord, met name omdat de Christen Unie afhaakte. Een volgend initiatief ging uit van dezelfde partijen, zonder Christen Unie maar met SGP en ook 50-plus. Ook die gesprekken leidden niet tot een nieuw provinciebestuur. Zonder FvD en met PvdA en Groen Links kwamen CDA, VVD en Christen Unie/SGP er wel uit.

De nieuwe coalitie stelt werk te willen gaan maken van 'het sneller bouwen van betaalbare en energieneutrale woningen'. "Bereikbaarheid speelt hierbij een belangrijke rol. Per regio worden hierover afspraken gemaakt. Inwoners moeten kunnen kiezen op welke manier ze reizen per auto, fiets of openbaar vervoer."

Verder zet de coalitie in op meer mogelijkheden voor recreatie, betere fietspaden en wandelpaden. "Zuid-Hollanders krijgen meer ruimte voor ontspanning, zoals het bezoeken van erfgoed", zo staat in het akkoord. De coalitie gaat onderzoeken hoe bijvoorbeeld landgoederen en trekvaarten een rol kunnen spelen bij het verbinden van steden, dorpen en landschappen.

"Wie de komende vier jaar op een innovatieve manier aan de slag gaat voor een beter klimaat, heeft de provincie aan haar zijde", zo stelt het akkoord. De coalitie wil het experiment niet schuwen en biedt ruimte aan maatwerk 'om iedereen schone energie te geven'. Gedacht wordt aan aardwarmte, restwarmte en waterstof. "Het moet haalbaar en betaalbaar zijn zodat iedereen mee kan doen." De nieuwe coaliteit wil hier zo'n dertig miljoen euro in steken.

Een grote dobber voor het nieuwe college wordt de aanleg van een warmtepijp tussen Rotterdam en Leiden. Dat project lijkt compleet vastgelopen. De provincie Zuid-Holland is aandeelhouder in dat project, bedoeld om overtollige restwarmte uit de Rotterdamse havenindustrie te gebruiken voor stadsverwarming, en ook in het Warmtebedrijf dat het moet uitvoeren. Er zijn inmiddels tientallen miljoenen geïnvesteerd.

Andere elementen van het akkoord gaan over de arbeidsmarkt ('meer innovatieve banen scheppen') en de landbouw ('op zoek naar oplossingen voor een toekomstbestendige landbouwsector'). Vijf miljoen euro gaat naar het tegengaan van bodemdaling, met name in de veengronden van het Groene Hart en in de steden. Aandacht is er ook voor de identiteit van Zuid-Holland. Die zou duidelijker vormgegeven moeten worden. "Inwoners, mede-overheden, ondernemers, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties worden uitgenodigd om met de coalitie de handen uit de mouwen te steken."

Over enkele weken wordt het nieuwe college van Gedeputeerde Staten geïnstalleerd. Daarin twee VVD-ers: Floor Vermeulen (35, eerste loco-commissaris, Verkeer en Vervoer) en Jeanette Baljeu (52, Financiën). Voor de twee niets nieuws, want zij zaten al in het vorige college. Datzelfde geldt voor CDA-er Adri Bom (56). Zij wordt verantwoordelijk voor Innovatie en Landbouw.

Anne Koning (49), voorheen fractievoorzitter van de PvdA, wordt gedeputeerde voor Wonen, Ruimtelijke Ordening en Sport. Willy de Zoete (CU, 62), raadslid in het Westland, wordt gedeputeerde voor Economie en Cultuur en Erfgoed. Berend Potjer (42), eerder fractievoorzitter voor Groen Links in PS, krijgt de portefeuille Energie en Natuur. Tamelijk opmerkelijk: twee van de zes gedeputeerden zijn man.Gerelateerd