Zoeken naar eerbiedwaardig alternatief Dodenherdenking

27-03-2020 Nieuws Kor Kegel

Cor Lamers overlegt onder meer over een ander moment voor het vrijheidsprogramma

SCHIEDAM – Burgemeester Cor Lamers kwam eind van de week met een nieuwe update over de ontwikkelingen rond het coronavirus in Schiedam en de maatregelen om verspreiding te voorkomen.

Nu het kabinet alle publieksbijeenkomsten tot Tweede Pinksterdag heeft afgeraden, gaan ook Koningsdag op maandag 27 april en de Dodenherdenking op maandag 4 mei niet door. Lamers deelt mee dat er een passende oplossing wordt gezocht “om op een eerbiedwaardige manier stil te staan bij alle burgers en militairen die sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in het Koninkrijk der Nederlanden, of elders in de wereld, zijn omgekomen in oorlogen of bij vredesoperaties.”  

Voor dinsdag 5 mei stond een groot programma gepland om 75 jaar Bevrijding te vieren. Dat vrijheidsprogramma is afgelast. “Mogelijk kunnen onderdelen daarvan later in het jaar plaatsvinden”, zegt Lamers. Daarover voert de gemeente overleg met de Stichting tot Viering en herdenking van Nationale Feest- en Gedenkdagen (VNFG) die onder andere de 4- en 5-mei-activiteiten voor de gemeente organiseert. Ook is de gemeente in overleg met andere partners die hieraan zouden deelnemen.  

Burgemeester Lamers gaat in op de noodverordening die de mogelijkheid biedt gebieden aan te wijzen waar mensen niet meer mogen komen. “Het kabinet introduceert een verbod op groepsvorming met meer dan drie mensen. Ook kunnen we maatregelen treffen tegen winkels die meer dan honderd mensen toelaten. Dat zal in onze stad vooral gaan om supermarkten”, schrijft Lamers aan de gemeenteraad.

Het presidium van de gemeenteraad heeft aandacht gevraagd voor het toegestane aantal bezoekers per winkel. Lamers: “Dat heeft direct tot acties geleid. Er is een ronde langs de ondernemers gemaakt en een aantal van hen had al gehoor gegeven aan onze oproep maximaal (afhankelijk van de grootte van de winkel) honderd klanten toe te laten. Ik ben blij dat het inmiddels als verplicht onderdeel in het pakket van het kabinet is opgenomen.”

“Helaas hebben we de afgelopen dagen gezien dat groepen jongeren zich niet aan de maatregelen houden. Onze LBB’ers en de politie hebben hier mondeling al tegen opgetreden. De extra bevoegdheden van het kabinet komen daarom als geroepen. We zetten extra communicatiemiddelen in de stad in om er over te communiceren. Wij gaan borden plaatsen bij speelplaatsen en parken en gebruiken onze matrixborden bij de entrees tot de stad.” 
(LBB is de Lichtblauwe Brigade.)  

Van de opvanglocaties voor kinderen wordt weinig gebruik gemaakt, volgens de burgemeester.  

Voorts gaat hij in op ontwikkelingen waarover eerder al gepubliceerd is, zoals de gratis parkeervergunningen voor zorgverleners, de inrichting van de Margriethal als speciale huisartsenpost voor coronapatiënten en de sluiting van verpleeghuizen voor bezoekers. Over dat laatste zegt hij: “Een lastige maar helaas noodzakelijke maatregel, omdat juist in verpleeghuizen kwetsbare doelgroepen verblijven. Om de bewoners een hart onder de riem te steken zal ik hen binnenkort namens college en gemeenteraad een speciaal kaartje sturen.”   

De leden van het college van burgemeester en wethouders schenken sowieso extra aandacht aan instellingen en ondernemers die dat nodig hebben. “Wij doen dat uiteraard waar dat gepast kan”, benadrukt Lamers. “Ook wij zijn terughoudend met onze contacten en het naar buiten gaan. Daarom onderhouden wij vaak telefonisch contact. Dat doen onze medewerkers eveneens. Op die manier houden wij een vinger aan de pols, overleggen we over mogelijke maatregelen en geven wij namens het gemeentebestuur onze steun.”  

Naast de videoboodschappen van burgemeester Lamers (tot nu toe twee) heeft de gemeente ook anderstalige informatie verspreid, onder andere bij de Poolse supermarkten en Turkse winkels. “Wij ontwikkelen daarbij geen eigen middelen, maar maken gebruik van die van de rijksoverheid.”  

“Maandagochtend heeft het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond besloten dat er in de regio voorlopig geen collectes meer plaatsvinden. Alle collectevergunningen zijn/worden ingetrokken. Daarmee voorkomen we nepcollectes waar helaas sprake van was in onze regio.”