Zeventig huishoudens uit woning na huurachterstand

28-06-2016 Nieuws Redactie

SCHIEDAM – Woonplus heeft afgelopen jaar de huurcontracten met zeventig huishoudens ontbonden. De woningbouwvereniging probeert gericht huisuitzettingen te voorkomen door scherp toe te zien en te handelen op huurachterstanden.

Dit blijkt uit het jaarverslag van Woonplus, dat vandaag is gepresenteerd. In 2014 en 2013 vond de verhuurder zich gedwongen om meer mensen uit hun woning te zetten. Het ging toen om respectievelijk 79 en 89 huishoudens.

“Zijn er problemen (in de huurbetalingen, red.), dan willen we die zo snel mogelijk beheersbaar maken”, zo stelt Woonplus. Daarom wordt er actief gecontroleerd en contact opgenomen indien de betalingen stokken. Telefonisch, maar ook door middel van huisbezoek. In 2015 werden 679 huisbezoeken afgelegd bij huishoudens met een betaalachterstand. “Huurders die op deze manier in contact komen met ons en een regeling treffen, zijn merendeels positief over deze aanpak”, zo stelt Woonplus in het jaarverslag.

“We zien dat huisuitzetting vrijwel altijd het gevolg is van schulden bij verschillende partijen”, zo constateert de huisbaas. “Juist ook bij overheden als de belastingdienst en het Centraal Justitieel Incassobureau, die preferente schuldeisers zijn. Soms houdt de huurder daardoor geen geld over om de huur te betalen.” Over deze problematiek is in de politiek veel te doen; staatssecretaris Klijnsma kwam met een 'Rijksincassovisie' waarmee ze wil bereiken een betere samenwerking tussen schuldeisende instanties en meer oog voor individuele omstandigheden van schuldenaren. Zie het stuk op Schiedam24 op 24 mei 2016.

“Verder leiden lange wachttijden voor uitkeringen en toeslagen vaak tot schulden”, zo laat Woonplus ook weten. Hier speelt ook de gemeente een rol. “In samenwerking met de gemeente Schiedam zetten we erop in om dit te voorkomen”, aldus de sociale verhuurder.Gerelateerd