Woonklaar maken opvang nieuwkomers kost 2,5 ton

16-01-2016 Nieuws Redactie

SCHIEDAM - Het geschikt maken van de school aan de Willem Passtoorsstraat voor de huisvesting van vijftig nieuwkomers in Nederland, kost ongeveer 250.000 euro. B&W van Schiedam vragen de raad om in te stemmen met een begrotingswijziging om deze kosten te dekken.

In de Programmabegroting 2016 wordt een bedrag van 321.000 euro uitgetrokken om alle kosten te dekken. Want behalve het woonklaar maken van het pand, is er ook geld nodig om de omgeving aan te kleden. Verder moeten een projectleider en een locatiebeheerder worden betaald.

Het college streeft er overigens naar om de investering in het pand terug te verdienen als het huurcontract na drie jaar afloopt en de omgeving van de school kan worden 'herontwikkeld'. Inkomsten daaruit dienen om de kosten die nu gemaakt worden terug te verdienen. Maar mocht dit in het geheel niet, of niet in zijn geheel lukken, dan willen B&W daarvoor nu alvast 'ingedekt' zijn.

Verder rekent het college op 'het maatschappelijk middenveld' waar het aankomt op het inrichten van het pand.

De kosten voor de beheerder en de projectleider kunnen worden gedekt uit het budget voor maatschappelijke begeleiding. Een ander deel komt uit de post Onvoorzien.

De kosten voor de huur van het pand van de eigenaar, worden in zijn geheel gedekt door het rijk. De gemeente ontvangt verder ook een rijksbijdrage van vijftig euro per week voor iedere volwassen 'vluchteling' die in de school woont, en 25 euro per kind. Het Centraal Orgaan Asielzoekers verstrekt hen zak- en leefgeld.

Het voorstel van B&W komt aanstaande woensdag aan de orde in de Raadscommissie. Aanvang half acht in de Aleidazaal van het stadhuis.Gerelateerd