Wie is er bij het overleg Leerlooierpad?

24-10-2016 Nieuws Redactie

SCHIEDAM – Sportpark Willem-Alexander is geopend en intensief in gebruik, de ontsluiting van de velden en hallen zijn nog niet afgerond maar krijgen vorm. Veel van de kritiek van omwonenden is verwerkt in de realisatie van de plannen. Maar tenminste één heet hangijzer is er nog: het Leerlooierpad.

Langs, of eigenlijk op dat pad zijn ooit twee statige rijen populieren geplant. Daar tussenin ligt een schelpenpad dat wijkbewoners en sporters ooit tot bij het tenniscentrum bracht. Dat pad moet nu de belangrijkste fietsontsluiting van het sportdak worden voor ieder die verderop in Schiedam-Noord woont. De gemeente plande een weg naast de dubbele bodemrij. Worteldruk zou er voor zorgen dat er geen goed fietspad tussen de bomen door is te leggen.

Naast de bomen een fietspad aanleggen betekent dat dit dichter bij de achtertuin van de bewoners van met name de Schrijnwerkerstraat komt te liggen. En daar voelen die bewoners niets voor; het betekent volgens hen dat er een intensief fiets- en brommerverkeer vlak bij de 'achterdeur' van hun woningen gaat komen. Met drukte en mogelijk rumoer van hangende jongeren van dien.

De samenwerkende bewonersgroepen die de aanleg van het sportpark en de wegen er naartoe de afgelopen jaren zo kritisch hebben gevolgd, hebben het Leerlooierpad dan ook steeds als een van hun kritiekpunten meegenomen. Dan Timmers en Ton Verdoes, twee van de trekkers van de kritische omwonenden, kunnen de situatie ter plekke uittekenen. Ook nu veel van de andere punten die zij hebben ingebracht, in hun ogen adequaat zijn verwerkt, voelen zij er toch niets voor er genoegen mee te nemen dat het fietspad op het Leerlooierpad er nu - na alle festiviteiten en vreugde over het park - alsnog snel even 'doorheen wordt gefoezeld'.

De bewonersgroepen hebben dus de afgelopen weken blijvend aandacht gevraagd voor de situatie op het Leerlooierpad. Dat resulteert nu in een overleg tussen de bewoners en de gemeente. Dat overleg staat vanavond gepland. Maar tot hun niet geringe verbazing zijn Verdoes en Timmers niet uitgenodigd voor de bijeenkomst in de ontmoetingsruimte van een van de Z-flats op het Sibeliusplein (aanvang zeven uur). Ze wonen zelf een paar straten verderop, dus zijn blijkbaar geen partij.

Het is voor hen raden wie er wel aan zullen schuiven zodadelijk. En met welke voorstellen de gemeente zal komen. Alhoewel, Timmers: "Als je de uitnodiging (die hij van iemand anders onder ogen kreeg -red.) goed leest dan kan het niet anders of de gemeente houdt gewoon aan haar plannen vast."

Wordt vervolgd.Gerelateerd