Vragen over bomenkap Van der Valk

19-01-2018 Nieuws Redactie

Foto: Van der Valk


SCHIEDAM - De discussie, zeg maar controverse over het ongebreideld kappen van bomen in Schiedam gaat verder. Na Westfrankelandsedijk, Havendijk en sportdak A4 is het nu de beurt aan Harga. Milieudefensie zet vraagtekens bij de kap van 73 bomen die plaats moeten maken voor het Van der Valkhotel op Harga.

"Schiedam heeft ambities om duurzaam te worden", zo stelt Milieudefensie bij monde van Fred van der Drift. De gemeente Schiedam wil een groene stad zijn, omarmd het cradle-to-cradleprincipe (van wieg tot wieg, producten kunnen na gebruik opnieuw worden gebruikt - red.) en wil zoveel mogelijk de uitstoot van CO2 beperken, zo weet hij. "Wij gaan er dan ook vanuit dat gemeente Schiedam deze waarden uitdraagt en deze heeft besproken met het Van der Valkconcern en mogelijk eisen heeft gesteld aan de bouw van dit hotel." Om zeker te weten dat dit zo is wil de milieu-organisatie van het gemeentebestuur weten of zo'n gesprek is gevoerd.

Milieudefensie vermoedt dat dit niet is gebeurd, getuige de schets bij de kapvergunning. "Voor het hotel wordt buiten een groot parkeerterrein aangelegd en dat zouden wij zeer betreuren." De organisatie wil daarom graag weten hoe definitief het parkeerterrein is. Waarom wordt er eigenlijk niet inpandig gestald?

En komen er bij Van der Valk of elders in de stad nog bomen geplant die het verlies bij het hotel moeten compenseren, zo vraagt Milieudefensie zich hardop af. Om maar niet te spreken van verdergaande verlangens aan de hotelexploitant als het gebruik van duurzame energie of de warmteleiding van Eneco die zo ongeveer langs het hotel loopt.


Gerelateerd