Voorstanders Zwarte Piet halen zelfs Unesco erbij

08-10-2019 Nieuws Kor Kegel

Zwarte Piet heeft volgens het gilde niets met racisme te maken

SCHIEDAM – Het Sint & Pietengilde heeft zich tot de Schiedamse gemeenteraad gewend met een dringend appèl om het aan winkeliersverenigingen en intochtcomités over te laten hoe zij de Zwarte Pieten geschminkt en gekleed willen zien. Het gilde ziet niets in de modieuze roetpieten en vindt ook dat de Zwarte Piet met zijn zwarte schmink en rode lippen totaal niets te maken heeft met racisme. Het gilde ergert zich aan organisaties die dat wel zo willen zien, tot op Europees niveau zelfs.

Maar nu haalt gildevoorzitter Marc Giling zelfs Unesco erbij om de Schiedamse gemeenteraad te overtuigen dat de oorspronkelijke Zwarte Piet toegestaan is en blijft, niet alleen omdat een grote meerderheid van de Nederlanders er geen kwaad in ziet en er bovendien ook de voorkeur aan geeft, maar ook omdat Unesco een belangwekkende uitspraak doet over wat wel en niet oorbaar is.

De Organisatie der Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (Unesco), in 1945 opgericht met als missie om bij te dragen aan vredesopbouw, armoedebestrijding, duurzame ontwikkeling en interculturele dialoog, heeft onlangs ethische richtlijnen vastgesteld. Unesco vindt dat "gemeenschappen, groepen en individuen zelf mogen uitmaken wat hun erfgoed is en dat zij zich daarin niet hoeven te onderwerpen aan het oordeel van anderen" en ook dat "erfgoedgemeenschappen het recht hebben op een vrije uitoefening van hun erfgoed". 
Het Sint & Pietengilde vindt dat dit belangrijke basisprincipe van Unesco scherp aangeeft dat de lokale politiek zich verre moet houden van het uitoefenen van invloed op Sinterklaasintochten.  

Voorzitter Giling, die zelf elk jaar functioneert als Sint Nicolaas, krijgt geregeld signalen dat gemeentebestuurders, soms ook burgemeesters, inpraten op intochtcomités om ze toe te praten naar de door de publieke omroep NTR verzonnen roetveegfiguur, zodat Zwarte Piet verdwijnt. In sommige gevallen wordt de roetpiet zelfs geforceerd door te dreigen dat anders geen subsidie wordt versterkt voor de intocht.

Marc Giling: “Wij wijzen er nog eens met nadruk op dat dit ingaat tegen het duidelijke standpunt van het kabinet in dezen.” En, zich richtend tot de gemeenteraad: “Als vertegenwoordigers van uw gemeente heeft u de plicht zich niet blind te laten meevoeren op basis van dezelfde foutieve aannames als waarop tegenstanders van de figuur Zwarte Piet zich baseren. De gemeente moet zich feitelijk van inmenging op dit punt onthouden. Verder zou de gemeente zich op zijn minst kunnen overtuigen van de feitelijke stand van zaken als het gaat om de figuur van Zwarte Piet en zich uitputtend van alle kanten moeten laten informeren.”

“Zwarte Piet is geen racisme en niet bij wet verboden. Dat is ook historisch prima uit te leggen. Het is kwalijk dat een ernstige beschuldiging van racisme zoals die rond deze hele kwestie hangt, niet veel beter door gemeentes onderzocht wordt, voordat tot inmenging in dit volksfeest wordt overgegaan zoals nu dus opnieuw in een aantal gemeenten gebeurt. Dit is onbestaanbaar in een democratie zoals u die zou moeten belichamen en het zou niet mogelijk moeten zijn dat u meevaart op een gevoelsargument alleen, dat geen basis heeft in het feest. Wij hebben aan meerdere gemeentes meermalen aangegeven bereid te zijn om hen van feitelijke informatie te voorzien. Dat doen wij nu weer, zodat u beweringen en veronderstellingen eerst goed kunt toetsen.”  

Het gilde wil de tegenstanders van Zwarte Piet hun eigen initiatieven gunnen door een intocht naar eigen inzicht met roetpieten te organiseren. De gemeenteraad zou dan consequent moeten zijn en er niet op moeten aandringen dat de originele Zwarte Piet ook een rol krijgt in deze alternatieve intochten.