Vindingrijke 'techneut' Marc Roos overleden

16-09-2021 Nieuws Kor Kegel

Marc Roos heeft veel bouwprojecten tot stand gebracht


SCHIEDAM – Waar anders dan in zorgcentrum Frankeland is vrijdagochtend de afscheidsdienst voor Marc Roos, de veelzijdige constructeur en technisch manager die afgelopen donderdag op 59-jarige leeftijd kwam te overlijden. Hij kende het complex aan de Sint Liduinastraat uit zijn hoofd, was destijds verantwoordelijk geweest voor de renovatie van Frankeland, zoals hij in 1996 ook de bouwmeester was van de aangrenzende Havenbogen met het zwembad dat in een grote behoefte voorzag.  

Marc Roos heeft met zijn grote bouwkundige en technische kennis veel vernieuwingen voorgestaan, zoals de floating houses, drijvende woningen in zeecontainers. Als docent van de Hogeschool Rotterdam was hij betrokken bij de Getijdecentrale van Stadshavens en deed hij voorwerk voor drie Drijvende Bollen in de Rijnhaven en een reuzenrad op de kop van Katendrecht (de Kaapse Knijter). Hij ontwierp ook onderwaterwoningen voor Dubai.  

Maar hij had grote betrokkenheid met Schiedam. Hij was manager Technische Zaken & Projecten van de Frankelandgroep. In die functie werkte hij ook aan de bouw van de DrieLanen achter het Jacobsgasthuis en de renovatie van het gasthuis aan de BK-laan, de bouw van het Liduina-paviljoen achter Frankeland, de verbouwing van Schiewaegh aan de Nieuwe Damlaan en de renovatie van Vaartland in Vlaardingen-Holy. Voorts werd onder zijn leiding de vakantievilla La Sorpresa verbouwd alsmede de renovatie van Villa de Pastorie in Rockanje, waar de Frankelandgroep regelmatig beleidsdagen houdt, maar waar ook bewoners en hun familie kunnen verblijven.  

Roos heeft die functie 32 jaar bekleed. Bestuur, directie en medewerkers van de Frankelandgroep noemen hem vakkundig, betrouwbaar, loyaal en collegiaal. Hij was een rots in de branding, stond voor iedereen klaar, had regelmatig het hoogste woord, maar had vooral ook een groot ‘zorghart’. “Marc is onmisbaar! Zowel thuis als op zijn werk”, staat in de overlijdensadvertentie. “En toch zullen we het allemaal zonder hem moeten gaan doen. Wij wensen zijn vrouw, kinderen, overige familie, vrienden, bekenden en collega’s veel sterkte toe bij het verwerken van dit grote verlies.” 

Zijn directe collega’s noemen hun leidinggevende 'onze collega, maar vooral onze vriend'. Altijd benaderde Roos het werk zoals alleen hij dat kon, alsof het rekensommen waren. Met exacte precisie organiseerde hij projecten en complexe verhuizingen. De afdelingen technische dienst, ICT, logistiek en schoonmaak werden door hem uit de grond gestampt. Zijn collega’s schrijven: “Je bouwde keukens, legde tuinen aan en nog veel meer om op te noemen. Je deed dat altijd met mensen om je heen die je vertrouwde en wij wisten dat we altijd op je konden bouwen. Natuurlijk was er soms wat overtuigingskracht en gezonde discussie gaande, maar dat hoorde erbij. Achter de intelligente techneut, leidinggevende en projectleider school een zachtaardig mens die niets liever deed dan over zijn familie en hobby’s vertellen. En gepassioneerd als je was, wisten we elke keer in wat voor fase je hobby zat, van ventilatie tot de gulden snede."

Zijn liefde voor de gulden snede blijkt uit de rouwkaart. Maar hij was niet louter een theoreticus. Zijn sociale inborst kwam onder meer tot uiting toen hij in 2015 de gemeente Barendrecht adviseerde om drijvende woningen voor vluchtelingen ‘aan te meren’ in het tien hectare grote bouwdok tussen de A29, de Oude Maas en de Achterzeedijk. 

Een zelfde constructie hield Roos voor mogelijk langs de kade van het voormalige Gusto-terrein in Schiedam, dus langs de Mercuriusweg, of eventueel verderop in de Merwehaven. De drijvende woningen kunnen goedkoop worden gerealiseerd op de RDM Campus aan de overzijde van de Nieuwe Maas en ze hoeven dan slechts een paar honderd meter te worden versleept, zei hij enkele jaren geleden. De campus is een onderdeel van de Hogeschool Rotterdam, waar Roos docent was. 

Daarvoor was hij bedenker van floating houses: drijvende, permanente containerwoningen. De bouwkosten zouden dertig procent lager uitvallen dan bij traditionele prefabwoningen. De shipping home containers laten zich met verantwoorde stalen constructies ook stapelen. Marc Roos sprak van inbouwpakketten voor sanitair, keukens, leidingen en wanden. De containerwoningen kunnen flexibel worden ingericht, zeker als ze voor grotere huishoudens worden geschakeld. De staalbouwmethode waarborgt de veiligheid. Roos sprak van een nieuwe generatie containerhuisvesting, die alle nadelen van eerdere concepten (brandgevaar, gehorig, laag, pijpenla, gering comfort) wegneemt.  

Marc Roos was getrouwd met Annemiek Melief; ze kregen twee kinderen, Yorick en Audrey. De besloten afscheidsdienst vindt vrijdag in Frankeland plaats. Collega’s en genodigden zullen hem om twee uur met een erehaag uitgeleide doen.