Vijftig procent van Schiedammers heeft last van eenzaamheid

01-10-2019 Nieuws Redactie

Zij ondertekenden het convenant (foto door Marcel Kreuger, wijkregisseur)

SCHIEDAM - Volgens wethouder Patricia van Aaken heeft ongeveer vijftig procent van de inwoners van onze stad in mindere of meerdere mate last van eenzaamheid. Het is een misvatting dat dit uitsluitend om alleenstaanden zou gaan, aldus de wethouder. Vanmiddag hebben in de wintertuin van Frankeland veertien welzijnsorganisaties en de gemeente een overeenkomst getekend om samen de eenzaamheid beter aan te kunnen gaan pakken.

De organisaties die het convenant hebben ondertekend zijn: Argos Zorggroep, ASVZ, De Buurtvrouw, de Buren van Oost, Buurtwerk.nl, Buurtwerkplaats De Buren, Dock, Frankelandgroep, J&S Projecten, Seniorenwelzijn, Soos Blauwhuis, Sterk in Company, Stichting De Erker, Inclusia en de gemeente Schiedam.

Na het ondertekenen van het convenant en een pauze was het woord aan Roderick Dubbeld, manager bij welzijnsorganisatie DOCK. Hij somde op dat er in de Week van het Geluk in Schiedam liefst 86 activiteiten worden aangeboden gericht op het bereiken van en uit hun schulp halen van eenzame mensen. Die 86 activiteiten vinden plaats op zestig verschillende locaties, worden door 35 verschillende organisaties gehouden, in zes verschillende wijken van Schiedam. Het is heel positief dat er zoveel wordt georganiseerd, maar het is ook zo dat niet alle organisaties van elkaar weten waarmee ze bezig zijn. Door samenwerking tussen verschillende organisaties kunnen van alle activiteiten die er het gehele jaar door worden gehouden de positieve effecten worden vergroot. Een goed voorbeeld van een verbeterpunt is de communicatie tussen de organisaties. Roderick Dubbeld: "Ik wist dat er een gezamenlijke folder is ontwikkeld van alle activiteiten, kijk, deze is het. Ziet er goed uit, het vormt een sociale kaart van wat er in deze week allemaal gebeurt en daarmee ook van de organisaties die er in Schiedam actief zijn. Wat ik niet wist, is dat er ook per wijk een eigen programmafolder van de Week van het Geluk is."

Naast de diverse 'gekende' organisatie die werken aan het welzijn van inwoners, kunnen er ook 'minder vanzelfsprekende' partners aanhaken, zo merkte wethouder Patricia van Aaken op. "Denk aan de postbode dan wel pakketbezorger, die kent alle mensen in een wijk bij naam. Denk ook aan supermarkten. Neem de koffietafels die nu bij verschillende AH's staan. Het zou mooi zijn als een supermarkt ook een functie zou kunnen hebben voor het verwijzen van mensen naar welzijnsorganisaties." Van Aaken gaf aan dat de gemeente zich heeft aangesloten bij de landelijke organisatie 'Een tegen Eenzaamheid' met de bedoeling dat dit kennis en nieuwe inzichten oplevert.

Volgens haar heeft ongeveer de helft van de Schiedammers last van eenzaamheid. "Dat lijkt heel erg veel, maar het blijkt uit onderzoek. Let wel, eenzaamheid is een heel moeilijk te vatten begrip. Het is er in alle gradaties. Het is heel moeilijk te meten. Het is in ieder geval niet zo dat het alleen alleenstaanden zou treffen." Madhu Jokhoe (participatiemakelaar DOCK), Miranda Pol  (De Buurtvrouw) en Roel van Tongeren (directeur zorg diverse locaties Frankelandgroep) onderstreepten dit met het geven van voorbeelden: mantelzorgers die zo opgaan in hun mantelzorgtaken dat hun eigen sociale leven er onder lijdt, alleenstaande moeders met kinderen thuis, maar ook vrouwen die gescheiden zijn en waarvan de kinderen het huis al uit zijn, migranten senioren met een taalachterstand. Door enquêtes onder de inwoners probeert de gemeente ook meer inzicht te krijgen in de eenzaamheid per wijk, het zou mooi zijn om in de toekomst ook meer inzicht te krijgen in de eenzaamheid per doelgroep. 

In Schiedam is de landelijke 'week tegen eenzaamheid' enkele jaren geleden omgedoopt tot de Week van het Geluk. Daarin laten organisaties met extra of bestaande activiteiten in alle wijken van Schiedam zien wat er allemaal te doen is, zodat iedereen ermee kan kennismaken. Vaak is een keer meedoen immers de eerste stap om je gelukkiger te voelen en minder eenzaam te zijn. De Week van het Geluk duurt van 30 september tot en met 8 oktober 2019.Gerelateerd