Verzet sportdak 'niet voor niets'

13-05-2016 Nieuws Redactie

SCHIEDAM – Het protest van de samenwerkende actiegroepen in Woudhoek tegen de plannen voor ontsluiting van het sportdak op de A4, 'is niet voor niets geweest'. Dat constateert Dan Timmers namens deze actiegroepen.

“We mogen wel constateren dat het uitgebrachte rapport er toe heeft geleid dat er binnen de gemeente opnieuw naar het ontsluitingsplan wordt gekeken”, aldus de voorman. “Bij de aanbieding van het rapport aan de gemeente hebben we gevraagd om een projectgroep in te stellen van bewoners, sportverenigingen en de gemeente die, onder leiding van een onafhankelijk voorzitter, een herziening van het gemeentelijk ontsluitingsplan moet realiseren. Wij wachten nu op antwoord van het college van burgemeester en wethoudersen verwachten dat nog deze maand”, zo schrijft hij in een nieuwsbrief namens de actievoerders.

Op 13 april hielden zij een informatieavond waarop het rapport van onderzoeksbureau SOAB werd gepresenteerd. De conclusies waren pittig: het ontsluitingsplan wordt op onderdelen als ondeugdelijk getypeerd. Omwonenden vrezen voor overlast.

De uitkomsten van deze verkeersonderzoekers sterkten de bewoners van Woudhoek in hun verzet tegen de voorliggende plannen. Op 9 mei is het SOAB-rapport op verzoek van de gemeente, gepresenteerd aan betrokken ambtenaren en externe deskundigen. Zij zullen een advies uitbrengen aan het college, aldus Timmers. De werkzaamheden zullen volgens hem pas beginnen 'nadat er overleg heeft plaatsgevonden'.


Gerelateerd